Vainooja vai vainoaja? Siivooja vai siivoaja?

Vainooja vai vainoaja? Siivooja vai siivoaja?

Kumpi on kieliopillisesti oikein: vainooja vai vainoaja, siivooja vai siivoaja? Mediassa ja sen keskusteluissa näyttää yleistyvän jälkimmäinen kirjoitustapa, mikä särähtää korvaani. Ikään kuin vanhoista hyvistä sanoista yritettäisiin vääntää jotenkin kirjakielisempi - ja samalla hankalampi - muoto. Tuleeko nuohoojastakin pian nuohoaja ja holhoojasta holhoaja?

2 vastausta

Suomen kielen sanakirjan mukaan molemmat muodot ”vainoaja” että ”vainooja” ovat periaatteessa kieliopillisesti oikein. Sanan ”siivooja” rinnakkaismuoto ”siivoaja” ei kuitenkaan ole vakiintunut käytäntöön, vaikka se Ison suomen kieliopin mukaan on hyväksyttävä. Samoin tekijänimet ”holhooja” ja ”nuohooja” ovat vakiintuneet, vaikka –oaja-loppuinen muoto on teoreettisesti mahdollinen.

Johtimella jA muodostetaan verbeistä tekijän nimityksiä siten, että johdin liittyy (vahvaan) vokaalivartaloon (vetä-jä, opetta-ja, hyppää-jä). Supistumavartalon OA-vokaalisto edustuu usein OO:na (siivoo-ja ~ harv. siivoa-ja).

Kommentit (0)
01.10.201814:23
20112
71

Lähdeviite? Mikä on kirjastonhoitajan käyttämä "Suomen kielen sanakirja", jossa selitetään muotojen olevan "periaatteessa kieliopillisesti oikein"?

Virallisen kielenhuollon kulloistakin kantaa edustavissa sanakirjoissa (ensin Nykysuomen sanakirja 1950-luvulta alkuperäisen kaltaisine lisäpainoksineen, sitten Suomen kielen perussanakirja 1990-luvulta ja uusimpana Kielitoimiston sanakirja, painettuna viime vuosikymmeneltä ja netissä vastikään päivitettynä) on hakusanana sekä vainooja että vainoaja, mutta siivooja on ainoana muotona ilman oaja-loppuista synonyymia.

Vastauksessa mainittu Iso suomen kielioppi sitä vastoin ei sisällä kannanottoja ilmausten "hyväksyttävyyteen": se on deskriptiivinen eikä normatiivinen (kielenkäyttöä kuvaava eikä ohjeistava), kuten teoksen johdannossa selitetään luvussa "Kielioppi ja normatiivisuus". Wikipediassakin tiedetään, että teos ei ole oikeinkirjoitus- eikä kielenhuolto-opas.

Kommentit (0)

Vastauksesi