Väärät neuvot.

Väärät neuvot.

Onko asianajotoimisto vastuussa, kun heidän tuomarit on antanut vääriä neuvoja ja mihin voi valittaa ?

Vastaus

Lakipalvelun ostajalla on oikeus valittaa epäammattimaisesta työstä. Kuluttajansuoja koskee myös tällaisia palveluita. Asianajajien toimintaa säätelee laki asianajajista ja heidän toimintaansa valvoo Valvontalautakunta. Asianajajan toimintaan tyytymätön asiakas voi tehdä ilmaiseksi kantelun Valvontalautakunnalle, joka tutkii sen aiheellisuuden ja voi pahimmassa tapauksessa erottaa asianajajan liiton jäsenyydestä. Mahdollisia korvauksia joutuu hakemaan kuluttajaviranomaisten avulla tai oikeusteitse.

Lakimiesten toiminnasta ei säädetä laissa, eikä heillä ole ammatillista valvontaelintä. Jos asiakas on tyytymätön lakimiehen toimintaan tai jos lakimies on aiheuttanut taloudellista vahinkoa asiakkaalle, hänestä voi tehdä valituksen Kuluttajariitalautakuntaan. Kuluttajariitalautakunta voi suosittaa lakimiehelle palkkion alentamista tai hyvityksen antamista asiakkaalle.

Lisätietoa löytyy vastauksen lähteenä olevasta Ylen verkkoartikkelista.

Kommentit (0)

Vastauksesi