Useissa islaminuskoisissa maissa shiiat ja sunnit kilpailevat keskenään...

Useissa islaminuskoisissa maissa shiiat ja sunnit kilpailevat keskenään...

Useissa islaminuskoisissa maissa shiiat ja sunnit kilpailevat keskenään vallasta kovinkin keinoin. Mitkä ovat olennaisimmat yhteiskunnalliset erot näiden kahden uskontokunnan välillä ja onko vastakkainasettelussa samoja tekijöitä eri maissa?

Vastaus

Shiiojen ja sunnien erohan on alun perin ollut enemmän poliittinen kuin uskonnollinen kysymys. Kun Muhammedin kuoleman jälkeen kiisteltiin vallanperimyksestä, shiiat halusivat vallan pysyvän Muhammedin perheessä, kun taas sunnit halusivat siirtää vallan pätevimmille ihmisille Muhammedin lähipiirissä.

Poliittisen valtataistelun voittivat lopulta sunnit, kun shiiojen kannattama sukuhaara kuihtui. Shiialaisuus säilyi kuitenkin ja siihen usein liittyi eräänlaista messiasuskoa: monet shiiat odottavat vielä tänäkin päivänä islaminuskoisten oikeaa johtajaa, jonka pelkkiä sijaisia nykyiset hallitsijat ovat. Silti sunnit voittivat poliittisen taistelun lisäksi myös kisan kannattajamäärissä, sillä lähes kaikkialla islamilaisessa maailmassa sunnit ovat huomattavana enemmistönä.

Shiioista tulikin yleensä vähemmistöryhmä, joka eli lisäksi useimmiten poliittisesti ja taloudellisesti sunneja huonommassa asemassa. Poikkeuksen muodostaa Iran eli entinen Persia, jossa shiiat ovat perinteisesti olleet sekä enemmistönä että vallan kahvassa. Tähänkin syyt lienevät poliittiset, sillä Persian hallitsijat halusivat shiiojen asiaa ajamalla tietoisesti erottua alueen muista islamilaisista valtioista.

Verisen alun jälkeen shiiat ja sunnit elelivät enimmäkseen rauhanomaisesti rinnakkain ja jopa avioliittoja shiiojen ja sunnien välille solmittiin. Poliittisen vallan puuttuessa shiiat keskittyivät uskonnolliseen elämään, mikä tekikin shiioista uskonnollisesti paljon organisoituneempia ja kansainvälisempiä kuin sunneista: kärjistäen shiioja voisi verrata Vatikaanista johdettuihin katolilaisiin ja sunneja luterilaiseen valtiokirkkoon. Shiiojen keskuudessakin on kuitenkin opillista vaihtelua: esimerkiksi perinteisesti shiiojen hengelliset johtajat ovat kokeneet luonnolliseksi vetäytyä valtiollisista asioista eivätkä ole halunneet sekoittaa uskontoa ja politiikkaa, mutta Iranissa valtio on ollut 70-luvulta lähtien tiukasti hengellisten johtajien vallassa.

On hieman epäselvää, miten suuri kysymys shiiojen ja sunnien välinen skisma islamilaisessa maailmassa nykyään on. Shiiat ovat toki aktivoituneet poliittisesti ja alkaneet vaatia enemmän oikeuksia. Erityisesti islamilaisen maailman laitamilla, Pakistanissa ja Afganistanissa, shiiojen ja sunnien välillä on vallinnut suoranainen sisällissota. Arabimaailmassa shiiojen ja sunnien välinen skisma on näkynyt erityisesti Irakissa, jossa hallitsijat ovat olleet tähän asti sunneja, mutta enemmistö asukkaista shiioja.

Muualla erimielisyys lienee kuitenkin rajoittunut äänekkäisiin ääriryhmiin, mutta sekä shiiojen ja sunnien hiljainen enemmistö ei pidä eroa kovinkaan tärkeänä. Iran esiintyi Irakin ja Iranin sodan aikoihin nimenomaan shiiojen asian ajajana, mutta nykyään maa on pyrkinyt toimimaan enemmän koko islamilaisen maailman puolella länsivaltojen vaikutusta vastaan. Shiiojen ja sunnien väliset käsikähmät saattavatkin usein olla lähtöisin islamilaisen maailman ulkopuolelta, jossa joillakin valtioilla voi olla intresseissään tukea shiiojen tai sunnien ääriryhmittymiä ja esiintyä näin jommankumman suuntauksen ystävänä.

Lisää aiheesta:
http://acmcu.georgetown.edu/135390.html
http://islam.about.com/cs/divisions/f/shia_sunni.htm
http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=7332087
http://www.bbc.co.uk/religion/religions/islam/subdivisions/sunnishia_1.s...
http://hnn.us/articles/934.html
http://hnn.us/articles/1455.html
http://www.carnegieendowment.org/2007/03/01/shia-sunni-divide-myths-and-...
http://www.usnews.com/news/religion/articles/2008/04/07/sunnis-and-shiit...
http://www.opendemocracy.net/globalization/islam_4334.jsp
http://www.time.com/time/world/article/0,8599,1924116,00.html
http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-16047709

Kommentit (0)

Vastauksesi