UKK ja Vennamo?

UKK ja Vennamo?

Veikko Vennamon ja Urho Kekkosen välirikosta lähti liikkeelle ajatus perustaa Suomen Pientalonpoikien puolue.Sittemmin SMP,Perussuomalaiset...Mistä UKK:n ja Vennamon välirikko sai alkunsa?

2 vastausta

Kekkosen ja Vennamon välirikkoon lienee ollut useita syitä, mutta ainakin Vennamon mukaan ratkaiseva tekijä oli suhde vasemmistoon ja Neuvostoliittoon, kerrotaan Seppo Keräsen teoksessa Vallan leppymättömät: Urho Kekkosen ja Veikko Vennamon taistelujen vuodet (2015). Vennamo koki tulleensa petetyksi, kun Kekkonen presidenttinäkin piti yllä suhteita kommunisteihin sekä korosti neuvostosuhteiden merkitystä. Myöhemmin Vennamo kuitenkin antoi myös tunnustusta Kekkoselle ja Kekkosen-Paasikiven linjalle. (Keränen, Vallan leppymättömät, s. 176-178, 445-447).

Kommentit (0)
24.09.201817:29
18420
17

Kirjaston vastauksessa on viitattu Vennamon itsensä ilmoittamaan välirikon syyhyn. Historiantutkimuksessa ei kuitenkaan ole tapana ainakaan yksinomaan luottaa siihen, mitä joku henkilö puhuu niinsanotusti omassa asiassaan.

Kuluvana vuonna ilmestyi Aarni Virtasen kirjoittama elämäkerta Vennamo. Mies ja hänen puolueensa (Art House 2018). Minulla ei nyt ole tuota kirjaa käsillä, mutta muistaakseni Virtanen näki Kekkosen ja Vennamon suhteiden jäätymisen keskisimmäksi syyksi kahden voimakastahtoisen poliitikon välisen valtataistelun Maalaisliitossa ja Suomen politiikassa yleensä.

Historioitsija Juhani Mylly toteaa Vennamosta Suomen kansallisbiografiaan kirjoittamassaan pienoiselämäkerrassa mm. seuraavaa:

Maalaisliiton eduskuntaryhmään 1945 tulleet uudet edustajat ryhmittyivät yleensä Urho Kekkosen ympärille vaatimaan selkeää muutosta puolueen poliittiseen linjaan ja johtoon. Linjakysymyksesssä myös Veikko Vennamo kuului Kekkosen tukijoihin. Hän oli valmis radikalisoimaan puolueen politikkkaa "ajan vaatimusten mukaisesti", mihin sisältyi myös muutos maan ulkopolitiikassa.

Näin ollen Suomen ulkopolitiittista linjaa koskeva ristiriita ei ainakaan sodanjälkeisinä vuosina näytä rasittaneen Vennamon ja Kekkosen suhdetta. On muistettava, että vielä 1954 Kekkonen otti Vennamon valtionvarainministeriksi viidenteen hallitukseensa, joka istui aina vuoden 1956 presidentinvaaleihin asti.

Juhani Mylly erittelee lopullisen välirikon syitä seuraavasti:

Presidentinvaaliin jälkeen Vennamo suhde Kekkoseen ja puoluejohtoon vaikeutui. Kyse ei ollut vain  ristiriidoista asiakysymyksissä. Valtapelissä Vennamo sai pian havaita joutuneensa poliittiseen paitsioon, josta ei auennut jatkoa ministerinuralle. Ehkä pahinta oli kuitenkin se, että vahvat vastavoimat alkoivat ajaa ASO:n [maatalousministeriön asutusasiainosasto, jonka ylijohtaja Vennamo oli]  lakkauttamista. - - Myös ulkopoliittinen erilinjaisuus kärjisti tilannetta. Stalinin kuoltua 1950-luvun puolivälissä [oik. 1953]  Vennamo otaksui Neuvostoliiton joutuvan pitkään kriisiin ja ehkä romahtavan. Sen vuoksi hän kehotti katsomaan länteen. Nousevaa Saksaa ei ollut syytä diskriminoida, ja Moskovaan oli luotava tasapainoisempi suhde. Kekkonen ei näihin ajatuksiin yhtynyt. Kun Vennamo meni esittämään käsityksiään myös puoluevaltuuskunnassa, Kekkonen syytti  häntä fasistiksi ja puolueen nuorisolehti vaati Vennamoa erotettavaksi. Pakon sanelema lähtö Maalaisliitosta olikin edessä 1959, samana vuonna kun ASO lakkautettiin.

 

Kommentit (0)

Vastauksesi