Tyhmä kysymys, mutta onko lapsenlapsella samaa DNAta kuin isovanhemmalla?

Tyhmä kysymys, mutta onko lapsenlapsella samaa DNAta kuin isovanhemmalla?

Jos on kyseessä tyttö, tytön isä ja isän isä. Niin onko silloin lapsenlapsella samoja DNAita, kuin vaarillaan vai onko ne tavallaan ei sukua toisilleen, kun tyttöhän ei voi saada Y kromosomia? Toisena onko toi "DNAita" kieliopillisesti oikein vai miten se pitäisi taivuttaa? Kun esim. apina on apinoita, kallio on kallioita jne.

2 vastausta

No eihän se tyhmä kysymys ole. DNA-näytteen perusteella voidaan jäljittää henkilön äiti- ja isälinja. Ns. Y-DNA-testissä tutkitaan henkilön isälinjaa hänen Y-kromosominsa perusteella. Vastaavasti mtDNA-testissä tutkitaan äitilinjaa mitokondrion DNA:n kautta.

Autosomaalisen DNA:n tutkimuksessa vertaillaan kokonaisperimiä, ei vain suoria isä- tai äitilinjoja. Autosomaalisella DNA-tutkimuksella voidaan kartoittaa ihmisen sukulaisia muutaman sukupolven päähän kaikista sukulinjoista. Jokainen yksilö perii 50% autosomaalisesta DNAstaan äidiltään ja 50% isältään. Sen lisäksi hän perii karkeasti sanoen noin 25% kultakin isovanhemmaltaan ja noin puolet siitä jokaiselta edeltävältä sukupolvelta. Jonkin verran samaa DNA:ta pitäisi siis olla tytöllä ja hänen vaarillaan.

DNA on lyhenne sanasta Deoksiribonukleiinihappo. DNA:n taivutusohjeet löydät kielitoimiston sanakirjasta.

Kommentit (0)
22.12.201816:07
18927
25

Ne geenit jotka lapsi perii vanhemmiltaan voivat myös olla täysin samoja geenejä, jolloin ei voi sanoa kummalta ne on peritty. Suurin osa ihmisen geeneistä on yhteisiä kaikille ihmisille. Hyvin suuri osa on myös yhteisiä kaikille nisäkkäille. Suuri osa on yhteisiä kaikille eläimille. Meillä on yhteisiä geenejä myös kasvien kanssa, ja polyyppien ja homeiden ja levien ja bakteerien kanssa. Tässä syksyn aikana luin lehdestä (johon en voi antaa lähdelinkkiä maksumuurin takia) että maapallon kaikilla eliöillä, joilla ylipäätään on DNA, on vähintään 29 yhteistä geeniä. Eikä kaikkea DNA:ta edes lasketa geeneiksi. On siis yksioikoista ajatella että vain 25% geeneistä olisi yhden isovanhemman kanssa yhteisiä. Jos yhteisiä geenejä on kahden yksilön välillä  vain 25%, niin kyse on kahdesta täysin eri eliölajista.

Kommentit (0)

Vastauksesi