TV-ohjelmien tallentaminen ja tekijänoikeus

TV-ohjelmien tallentaminen ja tekijänoikeus

Eikö tv-ohjelmien tallentaminen digiboksille tai dvd:lle riko tekijänoikeuksia?

Vastaus

Esimerkiksi Ylen sivuilla on kerrottu tarkasti ohjelmiin ja niiden taltiointiin liittyvistä tekijänoikeuksista: "Saat tallentaa Ylen televisio- ja radio-ohjelmia omaa yksityistä käyttöäsi varten, jos ohjelmien tallentamista ei ole estetty teknisin suojauksin. Tämä koskee ohjelmia, jotka olet vastaanottanut perinteisellä radio- tai televisiolaitteella tai esimerkiksi tietokoneella, jossa on televisioviritin."

Tekijänoikeus.fi -sivuilla todetaan, että "Kotikopiointi on yleistä ja sallittua. Lain mukaan laillisesta lähteestä hankittuja teoksia saa kopioida muutamia kappaleita omaan ja läheistensä käyttöön, mutta ei julkiseen esittämiseen tai myytäväksi. Kopioida saa esim. ostamiaan tai kirjastosta lainaamiaan CD-levyjä ja TV:stä saa tallentaa haluamiaan ohjelmia."

Allaolevassa Iltasanomien artikkelissa selvitetään digiboksin ja verkkotallennuksen eroja:  "vuonna 2015 voimaan tulleen  tekijänoikeuslain muutoksen perusteella tekijänoikeusjärjestöt laativat verkkotallennukselle säännöt, joiden mukaan tallennuspalveluissa on sallittua säilyttää televisiosta tallennettuja ohjelmia enintään kahden vuoden ajan."

Kommentit (0)

Vastauksesi