Tunnetaanko käpylisäkkeen toiminta perinpohjin?

Tunnetaanko käpylisäkkeen toiminta perinpohjin?

Vastaus

Ei tunneta. Käpylisäke eli käpyrauhanen. Wikipediassa lukee näin: "Strassman vain olettaa käpyrauhasen olevan tärkeä DMT:n tuottaja muun muassa sijaintinsa takia. On muitakin nykytutkijoita, jotka ovat kiinnostuneita vähän selvitetystä aiheesta." Ja vielä: "Sisäsyntyisenä DMT:n on arveltu vaikuttavan osallisena muun muassa unien näkemisessä sekä kuolemanrajakokemuksissa." Siis vain arveltu. Ja vielä: "Teoria ei ole kuitenkaan toistaiseksi saanut tieteellistä vahvistusta."

http://fi.wikipedia.org/wiki/K%C3%A4pyrauhanen
http://www.tohtori.fi/?page=4069997&search=k%C3%A4pylis%C3%A4ke

Kommentit (0)

Vastauksesi