Tulevatko pätevimmät valituiksi, jos Suomessa on %-sukupuolikiintiöt, kuten joissain lautakunnissa tai vastaavaa?

Tulevatko pätevimmät valituiksi, jos Suomessa on %-sukupuolikiintiöt, kuten joissain lautakunnissa tai vastaavaa?

Eikö opiskelijavalinnoissa poistettu laittomina sukupuolikiintiöt, miksi sitten, jos toisaalla ne sallitaan tai niitä vaaditaan suorastaan?

2 vastausta

Suomessa ainoat lakisääteiset kiintiöt koskevat valmistelevia toimielimiä. Tarkoituksena on naisten ja miesten tasa-arvoinen edustus. Tasa-arvolain kiintiösäännös koskee valtionhallinnon komiteoita, neuvottelukuntia, työryhmiä ja muita vastaavia toimielimiä sekä kunnanhallituksia, lautakuntia sekä kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimiä. Toimielimissä on oltava vähintään 40 prosenttia sekä naisia että miehiä. Kiintiösäännöstä voidaan poiketa vain erityisestä syystä. Kiintiöperiaate toteuttaa tavoitetta, jonka mukaan naiset ja miehet voivat tasaveroisesti osallistua yhteiskunnalliseen suunnitteluun ja päätöksentekoon. Sitä emme pysty arvioimaan, valitaanko toimielimiin pätevimmät hakijat tai onko kiintiösäännöllä vaikutusta asiaan.

Kommentit (1)
Noihin tasa-arvolaissa mainittuihin tehtäviin ei yleensä edes ole mitään pätevyysvaat... Noihin tasa-arvolaissa mainittuihin tehtäviin ei yleensä edes ole mitään pätevyysvaatimuksia, joten pätevimmät voidaan ohittaa ilman kiintiösääntöäkin ja valita sen sijaan parhaat kaverit.
29.11.2017 17:38 Matti Rantanen 4288
29.11.201717:55
4088
58

Kaikenlaiset kiintiöt yleensä syrjivät noihin kiintiöihin kuulumattomia ja siten heikentävät tasa-arvoa. Tyypillisesti ne johtavat ihmisten valitsemiseen tehtäviin jonkin muun, kuin kyseisessä tehtävässä tarvittavan ominaisuuden perusteella.

Kiintiökäytäntöjä ei kuitenkaan pidä sekottaa esim. linja-autojen liikuntarajoitteisille varattuihin paikkoihin, jotka on ensisijaisesti varattu niille, joiden henkilökohtaiset ominaisuudet vaikeuttavat linja-autossa liikkumista ja seisomista. Samaten esim. inva-wc:t ovat invavarusteltuja wc:itä, joita voi käyttää kuka tahansa ja periaatteessa vaikka rakennuksen kaikki wc:t voivat olla invavarusteltuja; se ei ole keneltäkään pois.

Kommentit (0)

Vastauksesi