Tuleeko seuraavassa lauseessa "sekä" -sanan eteen pilkku: "Laatutyötä on...

Tuleeko seuraavassa lauseessa "sekä" -sanan eteen pilkku: "Laatutyötä on...

Tuleeko seuraavassa lauseessa "sekä" -sanan eteen pilkku: "Laatutyötä on asiakaslähtöinen toiminta, henkilökunnan osaavuus ja ammatillisuus, sekä asiakastyön onnistuminen."? Yritin etsiä kielioppisäännöistä vastausta, mutta en löytänyt sellaista esimerkkiä, joka olisi asian selventänyt... Kiitos hyvästä palvelustanne=)

2 vastausta

Kyseisessä virkkeessä sanan ”sekä” eteen ei tule pilkkua. ”Sekä” on rinnastuskonjunktio. Kun se yhdistää virkkeen osia, pilkkua ei tule konjunktion eteen, jos virkkeen osilla on jotakin yhteistä. Esimerkkitapauksessa yhdistävä tekijä on ”olla”-verbi: verbi liittyy luettelossa mainittuihin asioihin ”asiakaslähtöinen toiminta”, ”henkilökunnan osaavuus”, ”ammatillisuus” ja ”asiakastyön onnistuminen”.

Jos siis joskus epäilyttää, pitäisikö rinnastuskonjunktion (ja, sekä, sekä–että, -kä, eli, tai, joko–tai, vai, mutta, vaan) eteen laittaa pilkku, kannattaa miettiä, onko rinnastetuilla osilla jotakin yhteistä. Jos mitään yhteistä ei ole, pilkku tulee rinnastuskonjunktion eteen.

Lisää vinkkejä pilkun käytöstä löytyy Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen sivuilta osoitteesta http://www.kotus.fi/index.phtml?s=807.

Kommentit (0)
29.12.201600:58
200
118

Tarkennan vielä edellistä vastausta, jotta jos joku vielä joskus pohtii tätä, niin saa kattavamman vastauksen.

Sekä on rinnastuskonjunktio eli kahta sivulausetta tai kahta päälausetta rinnastava eli tietyllä tapaa yhdistävä sana. Pää- ja sivulauseita ei voi yhdistää keskenään.

Päälauseen tunnistaa predikaatista eli persoonamuotoisesta verbistä, joka on lauseen ydin. Sivulauseessa ei ole predikaattia.

Kyseisessä virkkeessä "Laatutyötä on asiakaslähtöinen toiminta" on päälause ja sivulauseita ovat "henkilökunnan osaavuus ja ammatillisuus" sekä "asiakastyön onnistuminen".

Pilkkusääntöjen mukaan kahden sivulauseen väliin ei tule pilkkua, kun lauseita rinnastetaan rinnastuskonjunktiolla ja lauseilla on yhteinen osa (tekijä, aika, paikka, tapa...). Käsiteltävässä virkkeessä sivulauseita rinnastetaan sekä -sanalla ja yhteisenä osana on olla-verbi. Täten pilkkua ei käytetä.

Päälauseiden väliin ei tule pilkkua, kun niitä rinnastetaan rinnastuskonjunktiolla. Lukiossa äidinkielenopettajani havainnollisti tätä siten, että kun lauseet ovat naimisissa, pilkkua ei ole. Naimisiin mennäkseen päälauseet tarvitsevat sormuksen eli rinnastuskonjunktion. Sivulauseet tarvitsevat sormuksen lisäksi hammasharjan tai jotain muuta yhteistä. Tämä tarkoittaa siis yhteistä osaa.

Kiva, jos jollekulle on tästä hyötyä, mutta ainakin sain hyvää kielioppikertausta!

Kommentit (0)

Vastauksesi