Tuleeko lääkärin kertoa potilaalle omaisen puhelinsoitosta, jos omainen pyytää...

Tuleeko lääkärin kertoa potilaalle omaisen puhelinsoitosta, jos omainen pyytää...

Tuleeko lääkärin kertoa potilaalle omaisen puhelinsoitosta, jos omainen pyytää, että puhelu pidettäisiin salassa?

Vastaus

Palvelullamme ei valitettavasti ole sellaista oikeudellista asiantuntemusta että voisimme antaa tällaisiin kysymyksiin varmoja vastauksia. Yksiselitteistä vastausta ei varmaan aina ole olemassakaan. Mielestäni kuitenkin olisi peräti vaikea kuvitella, että lääkäri syyllistyisi johonkin rikokseen, jos hän jättäisi kertomatta tällaisesta puhelusta. Pikemminkin olisi kai syytä ajatella, että soittamisen myötä syntyy uusi potilassuhde, jossa lääkärillä on suorastaan vaitiolovelvollisuus.
Asian arviointi vaikeutuisi silloin, jos omaisen soitto liittyisi johonkin suunnitteilla olevaan rikokseen, jossa potilas olisi osallisena.

Aiheesta enemmän kirjasta

Lääkärin etiikka. - 6. uud. p. - Suomen lääkäriliitto, 2005

myös netissä

http://www.terveysportti.fi/terveysportti/ekirjat.koti?p_db=let

Kommentit (0)

Vastauksesi