Tuleeko kyydissä olevalle sakkoja tai muutakaan rangaistusta jos olet kortittoman henkilön kyydissä?

Tuleeko kyydissä olevalle sakkoja tai muutakaan rangaistusta jos olet kortittoman henkilön kyydissä?

Lähinnä tarkoitin kortittoman mopoilijan kyydissä

Vastaus

Mopon kuljettamiseen vaaditaan vähintään mopokortti (eli M-luokan ajokortti) niiltä, jotka ovat syntyneet vuonna 1985 tai sen jälkeen. Kaksipyöräisellä mopolla saa kuljettaa yhtä matkustajaa matkustajalle varatulla paikalla, jos ajoneuvo on rekisteröintitodistuksen mukaan tarkoitettu matkustajan kuljettamiseen.

Ajokorttilaki ei totea erikseen mitään kortittoman kuljettajan kyydissä olevan rangaistuksista. Pelkkä kyydissä istuminen ei ole rangaistuksen peruste. Sen sijaan lain mukaan ajoneuvoa ei saa luovuttaa sellaisen kuljetettavaksi, jolla ei ole laissa tarkoitettua ajokorttia tai ajo-oikeutta. Tilanne on siis toinen jos luovuttaa moponsa kortittomalle ja istuu itse kyytiin.

Kommentit (0)

Vastauksesi