Tomaateissa on joitakin happoja. Onko myös kurkuissa ja avomaakurkuissa happoja?