Toinen kysymys joka heti nousee pinnalle on se että miksi todistettavasti...

Toinen kysymys joka heti nousee pinnalle on se että miksi todistettavasti...

Toinen kysymys joka heti nousee pinnalle on se että miksi todistettavasti vääristä syytteistä ei laiteta ihmistä vankilaan? Eikö väärän syytteen ja väärän valan antanut ole melkein suurempi syyllinen kuin mahdollisen rikoksen tekijä? Tälläinen henkilöhän aiheuttaa oikeuden vääristymisen, toisen ihmisen kunnian ja maineen tuhoamisen ja mahdollisen tuomion vaikka henkilö ei ole rikosta tehnytkään. Kuitenkin näistä ei tule kuin pieniä sakkoja. Miksi?

Kolmas iso juttu koskee sitä kun sanotaan että jos et tiedä onko sinut raiskattu niin sinut on raiskattu. Tuntuu aivan käsittämättömältä. Eikö silloin jos ei itsekkään tiedä oliko se rikos tai tapahtuko edes mitään huonoa tarkoita juuri sitä että mitään väärää ei tapahtunut? Kyllähän ihmisen pitäisi tietää jos hänet on vastoin hänen omaa tahtoaan maattu ja häntä on hyväksikäytetty?

Vastaus
11.04.201001:29
29973
74

Väärän tiedon antamisesta tuomioistuimessa voi joutua vankilaan. Rikoslain 15 luku käsittelee näitä rikoksia. Esimerkiksi jos todistaja ”antaa väärän tiedon asiassa tai ilman laillista syytä salaa siihen kuuluvan seikan”, hänet voidaan tuomita vankeuteen enintään kolmeksi vuodeksi (1 §). Jos kyseessä on törkeä perätön lausuma tuomioistuimessa eli esimerkiksi ”aiheutetaan vakava vaara, että tuomioistuin tuomitsee syyttömän vankeuteen tai muuhun ankaraan seuraamukseen”, rangaistus on vankeutta neljästä kuukaudesta jopa kuuteen vuoteen (3 §). Jos kyse on pelkästä huolimattomuudesta eli tuottamuksellisesta perättömästä lausumasta, voi selvitä sakoilla tai enintään kuuden kuukauden vankeudella (4 §).

Pelkästään yllytyskin perättömään lausumaan on rangaistavaa ja voi tuottaa sakkoja tai korkeintaan vuoden vankeutta (5 §). Väärästä ilmiannosta voi saada sakkoja mutta aivan hyvin myös vankeuttakin aina kolmeen vuoteen asti (6 §). Todisteiden väärentämisen rangaistus on tärkeysasteesta riippuen sakoista kuuteen vuoteen vankeutta (7 §, 8 §), ja murhan, tapon, raiskauksen tai muun törkeän rikoksen ilmoittamatta jättämisestäkin voi saada sakkoja tai korkeintaan kuusi kuukautta vankeutta (9 §). Eikä todistaja saa valehdella poliisin esitutkinnan kuulustelussa: seurauksena on sakkoja tai korkeintaan kaksi vuotta vankeutta (2 §).

Kyllä oikeusprosessin vääristelemästä siis on laissa rangaistuksia, ja tuomioistuinten tehtävä on arvioida, millainen rangaistus on sopiva suhteessa teon yksityiskohtiin. Törkeän perättömän lausunnon rangaistus on suurin piirtein sama kuin raiskauksesta, josta rangaistus on yhdestä kuuteen vuotta vankeutta (20 luvun 1 §). Pahoinpitelystä voi selvitä sakoilla tai enintään kahden vuoden vankeudella (21 luvun 5 §). Tapot, murhat ja muut vakavat rikokset ovat toki aivan omalla asteikollaan, mutta ehkä kuitenkaan pelkkiä vääriä puheita ei voi rinnastaa siihen, että riistetään joltakulta henki.

Mitä tulee jälkimmäiseen raiskausta käsittelevään kysymykseen, niin kuvaamasi kaltaisessa tilanteessa lienee usein kyse reippaasta alkoholin nauttimisesta. Sen jäljiltä uhrilla ei välttämättä ole selkeää kuvaa tapahtumista, eikä sammunut uhri ei pysty tekemään vastarintaa raiskaajalle. Voi tietysti kysyä myös, missä menee raja siinä, milloin henkilö on aidosti itse halukas seksiin ja milloin alkoholi tai muut päihteet ovat heikentäneet hänen mahdollisuuttaan tehdä järjellisiä päätöksiään, jolloin kyseessä voi olla seksuaalinen hyväksikäyttö.

Epäselvissä tilanteissa tuomioistuin punnitsee sille esitetyt todisteet ja tekee ratkaisun sen perusteella. Raiskaustapaukset eivät ole todellakaan mitään läpihuutojuttuja, joissa syytetty tuomittaisiin minkä tahansa väitteiden perusteella. Tilastot osoittavat, että itse asiassa kohtuullisen harvasta poliisin tietoon tulleesta raiskauksesta tai siihen rinnastettavasta rikoksesta seuraa tuomio. Niistäkin osa on vain ehdollisia vankeusrangaistuksia.

Rikoslaki löytyy kokonaisuudessaan Finlex-tietokannasta osoitteesta http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1889/18890039001. Jos et ole tyytyväinen rangaistusten tasoon, voit toki ottaa yhteyttä kansainedustajiin ja ehdottaa muutoksia tai asettua itse ehdolle päästäksesi vaikuttamaan lainsäädäntöön.

Kommentit (0)

Vastauksesi