Toimivatko eri sairaanhoitopiirien biopankit yhteistyössä, siten että ns. lainaavat biopankeissa olevia näytteitä?

Toimivatko eri sairaanhoitopiirien biopankit yhteistyössä, siten että ns. lainaavat biopankeissa olevia näytteitä?

Mikäli jokin tutkimus toisen sairaanhoitopiirin yliopistossa juuri kaipaisi kyseistä näytettä sen laadun vuoksi. Vai käytetäänkö näytteitä vain juuri sen sairaanhoitopiirin alueella?

Vastaus

Biopankit luovuttavat näytteitä korkealaatuisille tutkimus- ja tuotekehityshankkeille eli näytteitä voidaan käyttää muuallakin kuin yhden sairaanhoitopiirin alueella. THL:n biopankki kerää näytteitä kaikkialta Suomesta.

 Suomessa toimii yhdeksän biopankkia sairanhoitopiirien, yliopistojen sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja Veripalvelun yhteydessä.

Valvira ohjaa ja valvoo biopankkitoimintaa sekä ylläpitää valtakunnallista biopankkirekisteriä.

 

 

 

Kommentit (0)

Vastauksesi