Toimiiko Cosa Nostran cupola vielä? Kuka sitä johtaa? Kuka on nykyään capo dei...

Toimiiko Cosa Nostran cupola vielä? Kuka sitä johtaa? Kuka on nykyään capo dei...

Toimiiko Cosa Nostran cupola vielä? Kuka sitä johtaa? Kuka on nykyään capo dei tutti capi?

Miten corleonesi ja palermitani ryhmät eroavat toisistaan?

Vastaus

Vuonna 1957 Palermon Cosa Nostra muodosti itselleen eräänlaisen keskusjohdon, komission (commissione), jonka tarkoituksena oli ja on edelleen koordinoida rikollisjärjestön toimintaa. Sittemmin komissioita perustetettiin muihinkin Sisilian provinsseihin. Koko Cosa Nostran toimintaa koordinoi commissione interprovinciale. Siinä ovat edustettuina eri Sisilian provinssit ja sitä johtaa päälliköiden päällikkö, ns. capo di tutti capi. Sisilian mafian comissione, ns. cupola, koostuu mafian hierarkian ylimmästä kerroksesta, sen johtajista. Cupolan tehtävänä on käsitellä tärkeitä kysymyksiä koskien erilaisia toiminta- ja menettelytapoja tarkoituksena löytää näiden suhteen kaikkia osapuolia tyydyttävä yksimielisyys. Cupola koostuu mafian eräänlaisten hallintoalueiden (mandamento) edustajista, joita on kutsuttu nimillä capo mandamento (hallintoalueen johtaja) tai rappresentante (edustaja). Cupolan ns. komissio ei edusta mafian keskusjohtoa sinänsä vaan pikemminkin toisistaan riippumattomien mafiaperheiden edustustoa, joka pyrkii toimintatapojen suhteen keskinäiseen konsensukseen.

Cosa Nostran poliittisen vallan huippu ajoittuu 1970- ja 80-luvuille. Kyseisenä kahtena vuosikymmenenä Cosa Nostralla oli käsissään koko Etelä-Italia, poliiseja, upseereita, turvallisuuspalvelujen virkailijoita, tuomareita, kansanedustajia ja ministereitä myöten. Vaikka mafian valta 1990-luvulla heikkeni, sillä on ollut edelleen vähintäänkin välillistä vaikutusvaltaa Italiassa aivan viime aikoihin asti; se on erityisesti kontrolloinut mm. Euroopan kokaiini-ja muuta huumekauppaa. Italialaisen syyttäjän Maurizio de Lucian mukaan rikostutkijoilla ei ole tällä hetkellä täyttä varmuutta siitä, toimiiko Cosa Nostran korkein päättävä elin, komissio tällä hetkellä vai ei ja jos toimii, niin millä kokoonpanolla. Cupolan uskottiin lopettaneen toimintansa, kun lähes kaikki sen historialliset johtajat oli pidätetty. Varmaa kuitenkin on, että jokin keskusjohto antaa Cosa Nostran jäsenille käskyjä. Tiedämme myös, että Palermo on tiukasti jaettu mafiaperheiden vaikutusalueisiin, eivätkä eri perheiden "sotilaat" saa tunkeutua toisten perheiden alueelle.

Italialaisen lähteen mukaan La cupolan edustajat ovat kuitenkin vaikuttaneet myös 2000-luvulla merkittävästi. Alunperin mafioso Luciano Liggiolle palkkamurhaajana työskennellyt viimeinen tunnettu capo di tutti capi oli Bernardo Provenzano, joka pidätettiin 11. huhtikuuta 2006. Huolimatta Provenzanon pidätyksestä, Italian mafia on edelleen vahva organisaatio. Provenzanon seuraajan uskotaan olleen vuodesta 1993 etsintäkuulutettuna ollut Matteo Messina Denaro.

1970-luvun lopulta alkaen Cosa Nostra jakautui kahteen leiriin, jotka muodostuivat corleonesi- ja palermitani-ryhmittymistä. Jälkimmäisen on katsottu nimensä mukaisesti edustavan enemmän palermolaisia perheitä ja se on ollut ehkä aavistuksen maltillisempi kuin "maalaisten" corleonesi-ryhmittymä.

Internet-osoitteita:

http://it.wikipedia.org/wiki/Cupola_mafiosa

http://en.wikipedia.org/wiki/Mafia

http://en.wikipedia.org/wiki/Corleonesi

http://corleonedialogos.blogspot.com/2008/06/la-mafia-dei-palermitani-di...

http://digilander.libero.it/inmemoria/boss_mafiosi.htm

Kirjallisuutta:

Dickie, John: Cosa Nostra : Sisilian mafian historia,
Helsinki, Ajatus, 2008

Saviano, Roberto:
Gomorra : mafian valtakunta,Helsinki, WSOY, 2007

Ahtokivi, Ilkka:
Joten me päätimme tappaa hänet : mafian historia, Helsinki Otava, 1994

Saari, Ilkka:
Tauti nimeltä mafia, Helsinki, Hanki ja jää, 1992

Kommentit (0)

Vastauksesi