Toimeentulotukea voidaan alentaa muistaakseni 20% jos sosiaalitoimisto sen niin...

Toimeentulotukea voidaan alentaa muistaakseni 20% jos sosiaalitoimisto sen niin...

Toimeentulotukea voidaan alentaa muistaakseni 20% jos sosiaalitoimisto sen niin katsoo mutta kuitenkin niin että

"toimeentulotukilain 10 §:n mukaan perusosan alentaminen voidaan tehdä vain edellyttäen, että alentaminen ei vaaranna ihmisarvoisen elämän edellyttämän turvan mukaista välttämätöntä toimeentuloa, eikä alentamista voida pitää muutenkaan kohtuuttomana. Säännös voi siksi johtaa siihen, että alentamisen tulee olla laissa mainittuja määriä vähäisempi tai alentaminen tulee jättää kokonaan tekemättä"

Jos tukea kuitenkin alennetaan, minne voi ko. alennuksesta tehdä valituksen?

Vastaus

Toimeentulotuen päätökseen tyytymätön voi hakea siihen muutosta kunnan sosiaalilautakunnalta. Lautakunnan päätöksestä voi valittaa edelleen hallinto-oikeuteen ja joissain tapauksissa korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Aiheesta löytyy hyvä blogi-artikkeli osoitteessa:
http://sakutimonen.blogit.fi/oikeusturva-kunnossa/

Lähteet:
http://www.stm.fi/toimeentulo/tuet_ja_etuudet/toimeentulotuki;jsessionid...
http://www.stm.fi/toimeentulo/valitusviranomaiset

Kommentit (0)

Vastauksesi