Tilastokeskuksen sivulta löytää Suomen elikeinorakenteen vasta vuodesta 1975...

Tilastokeskuksen sivulta löytää Suomen elikeinorakenteen vasta vuodesta 1975...

Tilastokeskuksen sivulta löytää Suomen elikeinorakenteen vasta vuodesta 1975 tähän hetkeen. Missä olisi nähtävillä elinkeinorakenne aiemmilta vuosilta? Sanotaan vaikka että jos alku olisi 1800-luvun alku niin se olisi hyvä lähtötaso. Mitä useammasta vuodesta se olisi nähtävillä, niin sen parempi. Haluaisin nähdä sen käyränä tai ainakin siten että on mainittu vuosiluku ja sitten elinkeinot siltä vuodelta.

Täytyy muistaa että on eri asia kuvata elinkeinojen osuutta työvoimasta, kuin mikä on elinkeinojen osuus bruttokansantuotteesta. Itse olisin kiinnostunut lähinnä elinkeinojen osuudesta työvoimasta.

Vastaus

Yhtenäistä tilastoa, josta kävisi ilmi Suomen elinkeinorakenne kysymältäsi ajanjaksolta, ei löytynyt.
Suomen tilastolliseen vuosikirjaan on kerätty tietoja elinkeinorakenteesta. Eri vuosikymmenten aikana tilastot on tosin muodostettu ja kuvattu hieman eri perustein.

Helsingin kaupunginkirjaston kokoelmissa on Suomen tilastollinen vuosikirja vuodesta 1903 lähtien.
http://www.helmet.fi/search~S9*fin?/tsuomen+tilastollinen+vuosikirja/tsu...

Seuraavista lähteistä löytyy tilastoja ja koosteita eri ajanjaksoilta:
Suomen taloushistoria 3, teoksessa on esimerkiksi seuraavat tilastot
Taulukko 10.3 Kansantuotteen jakautuminen toimialoittain vuosina 1860-1976.
Taulukko 10.1 Työllisyys elinkeinoittain vuosina 1948 - 1975.

Suomen taloushistoria osat 1 ja 2 sisältävät myös tietoa elinkeinorakenteen muutoksesta.

Väestöntutkimuksen vuosikirja VI, sisältää tilaston; Suomen väestö elinkeinon mukaan vuosina 1820 – 1870. Kyseinen vuosikirja on Pasilan kirjavaraston kokoelmissa käsikirjasto kappaleena.

Tilastokeskuksen sivuilla on julkaistu artikkeli: Myrskylä, Pekka, Kaskipelloilta palveluyhteiskuntaan - 90 vuotta elinkeinorakenteen muutosta.
http://www.stat.fi/tup/suomi90/helmikuu.html

Teoksessa Suomen vuosisata on lisäksi julkaistu Myrskylän artikkeli Kaskipelloilta informaatioyhteiskuntaan - 100 vuotta elinkeinorakenteen muutosta. Artikkelissa on esitetty kaavioina 1)Suomen elinkeinorakenne vuosilta 1880, 1900, 1950 ja 1995.
2)Suomen elinkeinorakenteen kehitys jaksolla 1945–2000 ja ennuste vuoteen 2030. Lisäksi teoksessa on esitetty kaaviona työllisten osuus eri elinkeinoissa.
http://www.helmet.fi/record=b1104497~S9*fin

Katso myös:
Ammatissa toimiva väestö 1880-1990 elinkeinon mukaan.(Kevään 1995 ylioppilaskirjoitusten tausta-aineisto.)
http://edu.pyhajoki.fi/lukiouusi/Oppiaineet/Historia/kaikkihytehtavat.htm )
Suomen työssäkäyvä väestö elinkeinojen mukaan 1950–2000.
http://opinnot.internetix.fi/fi/muikku2materiaalit/lukio/hi/
Ammatissa toimivan väestön toimialarakenne 1920-1995.
http://materiaalit.internetix.fi/fi/opintojaksot/9historia/maaseutuhisto...

Lisää aiheesta voit kysyä Tilastokirjastosta
http://www.stat.fi/tup/tilastokirjasto/yhteystiedot.html
tai Tilastokirjaston kysy tilastoista -palvelusta:
http://www.stat.fi/tup/kirjasto_tieto/info.html

Kommentit (0)

Vastauksesi