Tieoikeuden muuttaminen

Tieoikeuden muuttaminen

Lohkomisen yhteydessä lienee karttaan laitettu tieoikeus mökkitontilleni kantatilan maiden kautta. Tien liittymiskohta isompaan tiehen on kulun kannalta huono ja tieoikeus noudattaa umpeen kasvanutta vanhaa tietä. Myöhemmin isommalle tielle tehtiin tietoimitus, jossa käytettiin ilmeisesti lohkomisessa tehtyä tieoikeuskarttaa. Kuitenkin tieyksiköt määrättiin järkevämmän liittymän sijainnin mukaan. Tältä kohtaa tiekin on käyttökelpoinen mökkini suuntaan ja yhtyy pian "tieoikeustiehen". On tehtävä uusi tietoimitus asian korjaamiseksi ilmoitettiin MML:n taholta. Tietoimitus on kallis toimenpide. Onko muuta mahdollisuutta?

Vastaus

Kysymyksestä en saanut aivan selkeää kuvaa siitä, onko kyseessä jo olemassa olevan tien oikeuksien muuttaminen vai kokonaan uuden yksityistien perustaminen. Mikäli kysessä on ennestään oleva tie, kunnan tielautakunta voi vahvistaa "lisätieoikeuden" perustamisen, tiekunnan perustamisen ja yksiköinnin vahvistamisen. Kunnan tielautakunnan taksa on yleensä halvempi kuin Maanmittauslaitoksen.

Mikäli halutaan selvittää tai perustaa tieoikeuksia (tieoikeus toisen omistaman maan kautta tai yksityistien lakkauttaminen ja sen siirtäminen toiseen paikkaan), tarvitaan yksityistietoimitus, joka haetaan Maanmittauslaitokselta.

Valitettavasti emme pysty auttamaan asiassa tämän enempää. Kirjaston tietopalvelu voi selvittää asioita ainoastaan lähteistä tai suoraan asiantuntijoilta, eli tässä tapauksessa Maamittauslaitokselta, joka lienee ylin asiantuntija tietoimituksia koskevissa asioissa. Maanmittauslaitokselta saisimme epäilemättä saman vastauksen kuin tekin.

 

Kommentit (0)

Vastauksesi