Tieliikennelain mukaan 60 km/h tai alemman nopeusrajoituksen alueella täytyy...

Tieliikennelain mukaan 60 km/h tai alemman nopeusrajoituksen alueella täytyy...

Tieliikennelain mukaan 60 km/h tai alemman nopeusrajoituksen alueella täytyy ajoneuvon kuljettajan antaa linja-auton lähteä pysäkiltä joko pysähtymällä tai alentamalla nopeuttaan. Miten tulee toimia esimerkiksi Helsingissä Runeberginkadulla, jossa on useita peräkkäisiä linja-autopysäkkejä? Saako linja-auto lähteä perimmäiseltä pysäkiltä ja ajaa pysäkkijonon loppuun asti ja sen jälkeen liittyä liikenteeseen muiden ajoneuvojen kanssa samalle kaistalle vai tuleeko linja-auton lähteä pysäkiltä suoraan muun liikenteen joukkoon eli kaartaa pysäkiltä heti vasemmalle muun liikenteen joukkoon?

Vastaus

Tieliikennelaissa 22§:ssä sanotaan, että jos pysäkillä olevan linja-auton kuljettaja tiellä, jolla suurin sallittu nopeus on enintään 60 km/h, osoittaa suuntamerkillä aikovansa lähteä liikkeelle, samaa tai viereistä ajokaistaa pysäkkiä lähestyvän ajoneuvon kuljettajan on vähennettävä nopeutta ja tarvittaessa pysäytettävä, jotta linja-auto voi esteettä lähteä pysäkiltä.
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1981/19810267#P22

Kyllä tuon pykälän tekstin ”aikovansa lähteä liikkeelle” tulkitsisin siten, että väistämisvelvollisuus koskee tilannetta, kun bussi lähtee pysähdyksistä liikkeelle ja suuntamerkkiä näyttämällä pyrkii välittömästi pysäkiltä ajoväylälle.

Jos kyseessä on bussikaista, jonka varrella on pysäkkitolppia rivissä, tuon 22§:n voisi tulkita siten, että pysäkiltä liikkeelle lähtevää, suuntamerkkiä näyttävää bussia täytyy väistää viereiselläkin kaistalla, mutta jos bussi jatkaa omalla kaistallaan ja ottaa suuntamerkin pois, väistämisvelvollisuus päättyy.

Linja-auton kuljettajilla saattaa olla asiasta erilainen tulkinta, joten käytännössä taajamassa kannatta aina antaa tilaa bussille, joka pyrkii kaistallesi.

Kommentit (0)

Vastauksesi