Tiedot vuosilta 1970-1979

Tiedot vuosilta 1970-1979

Mistä löytäisi tilastotietoja Suomessa puhutuista muista kielistä sekä ulkomaan kansalaisista vuosilta 1970-1980? Tilastokeskuksen sivuilla olevat tiedot alkavat vasta vuodesta 1980. Etsin siis kohtia jotka merkitään tilastoissa kohdiksi "muut kielet yhteensä" sekä "ulkomaan kansalaiset", mutta olen kiinnostunut vuosista 1970-1979.

Vastaus

Suomen tilastollisten vuosikirjojen mukaan näyttää siltä, että 1970-luvun alussa ei ulkomaiden kansalaisia ole tilastoitu vuosittain. Niinpä esimerkiksi vuosien 1970-1974 vuosikirjoissa viitataan tilastoon "Henkikirjoitetut ulkomaiden kansalaiset 1.1.1965, näin saamme seuraavan tilaston

1.1.1965 yhteensä 7777
1.1.1975 yhteensä 11 331
1.1.1976 yhteensä 11 693
1.1.1977 yhteensä 12 154
31.12.1977 yhteensä 12 120
31.12.1978 yhteensä 11 816
31.12.1979 yhteensä 12 091

Kielitilastot näyttävät olevan vielä ylimalkaisempia; huomattava on että venäjä ei lukeutunut "muihin" vielä 1970.   

yleisesti vuonna 1970 "muunkielisiä" oli 3 793 (ei suomen-, ruotsin-, saamen- ja venäjänkieliset)
31.12.1970 "muunkielisiä ja tuntematon" 4 115 
31.12.1979 "muunkielisiä ja tuntematon 5 417 (saksa 1655, englanti 1406, venäjä 1255, muut 1112 ; viimeiseen sisältyi 461 tuntematonta)

 

  

Kommentit (0)

Vastauksesi