Tiedetäänkö tarkasti miten perunoiden itäminen lähtee käyntiin?

Tiedetäänkö tarkasti miten perunoiden itäminen lähtee käyntiin?

Tiedetäänkö tarkasti miten perunoiden itäminen lähtee käyntiin? Aikaansaako itämisen joku kasvihormoni?

Vastaus

Peruna on noston jälkeen nk. dormanssissa eli lepovaiheessa, joka kestää yleensä n. 2-3 kk lajikkeesta, kasvuolosuhteista ja säilytyslämpötilasta riippuen. Itäminen alkaa vasta dormanssin päätyttyä ja perunan pitäminen viileässä hidastaa itämisen käynnistymistä.

Lepovaihetta ja itämistä säätelee useampi eri hormoni, joiden tasapainosta riippuu jatkuuko dormanssi vai alkaako peruna itää. Perunan sisältämiä hormoneja ja niiden yhteyttä dormanssiin/itämiseen on kartoitettu mm. Cornellin yliopistossa Yhdysvalloissa. Tarkan selvityksen tekeminen on vielä kesken. Toisaalla tehdyn, italialaisen tutkimuksen mukaan avainasemassa on ilmeisesti ainakin kasvihormoni IAA eli auksiini (indoleacetic acid), jonka määrän lisääntymisen on huomattu ennustavan itämisen alkua.

Lähteet:

Cornellin yliopiston kartoitus perunan hormoneista
http://www.reeis.usda.gov/web/crisprojectpages/194837.html

International Society for Horticultural Science http://www.actahort.org/books/684/684_24.htm

Kommentit (0)

Vastauksesi