Tiedetäänkö millä lailla soluista on alkanut muodostua monisoluisia kokonaisuuksia?

Tiedetäänkö millä lailla soluista on alkanut muodostua monisoluisia kokonaisuuksia?

Maapallon esihistoriassa.

2 vastausta

Kysymys on kovin laaja ja vaikea, mutta kiinnostava. Elämän synnystä ja evoluutiosta kiinnostuneelle voin suositella Juha Valsteen viime vuonna ilmestynyttä kirjaa Evoluutio : miten lajit kehittyivät? (SKS, 2018). Kirjassa kuvataan elämän syntyä varhaisimmista elävistä entsyymeistä monimutkaisimmiksi eliöiksi. Kirjan mukaan varhaisimmille eläville organismeille oli tyypillistä entsyymien rakentaminen ja käyttö erilaisten reaktioiden hallinnassa. Ensimmäisen organismit olivat yksisoluisia ja tumattomia. Tumattomista soluista alkoit kehittyä tumallisia, kun erilaiset solut alkoivat elää symbioosissa toistensa kanssa. Samalla isommat solut ottivat pienempia haltuunsa ja  tunkeutuivat niiden solulimaan. Solujen sisäpuolelle alkoi kehittyä erillisiä osia ja työnjakoa näiden tehtävien kesken. Näistä tumallisista yksisoluisista eliöistä elämä alkoi kehittyä kahteen pääsuuntaan. Toinen suunta olivat yksisoluiset bakteerit, toisessa tumalliset solut ja monisoluiset eliöt. Monisoluiset eliöt syntyivät, kun yksittäiset solut alkoivat liittyä toisiinsa muodostaen soluryhmiä. Näissä soluryhmissä yksittäiset solut erikoistuivat erilaisiin tehväviin sen mukaan, olivatko ne soluryhmän pinnalla vai sen sisällä. Nämä soluyhdyskunnat olivat löysiä ja saattoivat hajota tilanteen niin vaatiessa hajota ja muodostua jälleen uudelleen. Näistä soluyhdyskunnista muodostui vähitellen monisoluisia eliöitä, jotka aluksi elivät kaikki vedessä. Yhdyskunta vähitellen kiinteytyi ja sen solujen tehtävät erikoistuivat.

Lähde;

Valste, Juha
Evoluutio : Miten lajit kehittyivät?

SKS, 2018

Kommentit (0)
29.03.201911:49
9847
3

Jollain lailla asiaan liittyy myös se miten erilainen DNA:n koostumus on yksisoluisilla bakteereilla ja monisoluisilla eliöillä.

Bakteerien DNA nimittäin koostuu suurimmaksi osaksi proteiiinia koodaavista geeneistä ja vain pieni osa on muuta DNA-materiaalia. Monisoluisilla eliöillä geenien osuus DNA:sta on pieni, ja se on pienentynyt kehityksen mukana koko ajan. Ihmisellä vain pieni murto-osa DNA:sta on aktiivisesia proteiinia koodaavia geenejä. Geenien osuuden pienentyminen ei kuitenkaan ole suoraviivaista, vaan vaihtelee hyvin paljon eri monisoluisten eliöiden välillä.

Kommentit (0)

Vastauksesi