Testi matkahuolto

Testi matkahuolto

Onko matkahuollon pakettirekisteri sellainen rekisteri josta on oikeus saada lukea omat tietonsa ? Onko matkahuollolla velvollisuus kaivaa arkistostaan yli neljä vuotta vanha paketin kuljetus jolla oli lähetysseurantatunnus joka on tallella

Vastaus

Tietosuojavaltuutetun sivuston mukaan henkilöllä on pääsääntöisesti oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tiedot ja tarvittaessa pyytää rekisterinpitäjää korjaamaan virheelliset tiedot. Tarkastusoikeudesta säädetään henkilötietolaissa. Tietoja haluavan tulee esittää yksilöity pyyntö rekisterinpitäjälle. Tarkastusoikeuden ulkopuolella on osa poliisin henkilörekistereistä.

Matkahuollon kuljetusehtojen mukaan:

Kuljetusta koskeva kanne on pantava vireille vuoden kuluessa. Tämä määräaika alkaa
1) paketin luovutuspäivästä, kun lähetys on vähentynyt tai vahingoittunut tai sen luovutus on viivästynyt,
2) 30 päivän kuluttua 18. kohdassa mainitusta kuljetusmääräajasta lukien, kun paketti on kadonnut.

Jos paketin kuljetusajankohdasta on kulunut neljä vuotta, ei kannetta voi enää nostaa. Ota suoraan yhteyttä Matkahuoltoon, heiltä saat parhaiten vastaukset kysymyksiin.

Kommentit (0)

Vastauksesi