terveystietojen saamisesta kuoleman jälkeen

terveystietojen saamisesta kuoleman jälkeen

Miten voi varmistaa, että lähiomaiset saavat lähiomaisen terveystiedot käyttöönsä (myös) tämän kuoleman jälkeen?
Samanlaisella valtakirjallako kuin koskien elämän aikaista tietojen saamista,
hyvät valelakimiehet ja potilasasiamiehet.

Vastaus

Potilasasiakirjat ovat Suomessa kaikkien tiukimmin salassapidettäviä asiakirjoja. Yleensä aikuisten ihmisten potilastiedot on suljettu kaikilta muilta paitsi hoitavalta henkilökunnalta ja potilaalta itseltään. Omaisilla voi olla pääsy potilaan tietoihin hänen elinaikanaan, jos asiasta sovitaan kirjallisesti. Käytännöllinen tapa hoitaa asia on esimerkiksi edunvalvontavaltuutus. Potilaan kuoleman jälkeen tilanne on kuitenkin toinen. Vallitsevan laintulkinnan mukaan valtakirjojen ja muiden valtuutusten voimassaoleaika päättyy aina laatijansa kuolemaan. Kukaan ei voi siis testamentata pääsyä itseään koskeviin asiakirjoihin. Potilasasiakirjat ovat salaisia viisikymmentä vuotta potilaan kuoleman jälkeen eikä edes vainajan oma toive voi asiaa muuttaa. Käytännössä on kuitenkin niin, että tarpeeksi perustellusta syystä tätä salaisuutta voidaan murtaa. Joskus on syytä epäillä, että joku on käyttänyt huonokuntoisen potilaan tilaa hyväkseen ja hankkinut näin itselleen etuja. Esimerkiksi painostanut tätä muuttamaan testamenttiaan. Tällöin kannattaa ottaa yhteys lakimieheen, joka voi ajaa potilastietojen avaamista. Jos niistä ilmenee, että potilas ei enää kuntonsa vuoksi ole ymmärtänyt testamentin merkitystä, se voidaan kumota alioikeudessa.  Jos taas on kyse hoitovirhe-epäilystä, omaisten kannattaa ottaa ensimmäisenä yhteyttä potilasasiamieheen, joka hoitaa asiaa eteenpäin.

Potilaan oikeuksista ja potilastiedoista lisätietoja saa potilasasiamiehiltä. Yleensä jokaisella organisaatiolla on omat potilasasiamiehensä. Kun kyse on yleisestä neuvonnasta, kaikki helsinkiläiset voivat hyvin ottaa yhteyttä Helsingin kaupungin potilasasiamiehiin. He neuvovat mielellään.

Yhteystiedot:

Anneli Ahola
Eija Bärlund-Toivonen

Puhelinneuvonta: ma - to kello 8.30 - 11.00
Puhelinnumero (09) 310 43355        

  • Henkilökohtaisesta tapaamisesta tulee sopia aina etukäteen
  • Postiosoite: PL 6060, 00099 Helsingin kaupunki
  • Sähköpostiosoite: potilasasiamies(at)hel.fi

Potilasasiamiesten käytössä ei ole suojattua (salattua) sähköpostia. Jos tiedustelu sisältää arkaluonteista tietoa (esim. terveydentilatiedot), sähköpostiyhteydenottoa ei suositella.

Kommentit (0)

Vastauksesi