terveydenhoitohenkilöstön jäävääminen

terveydenhoitohenkilöstön jäävääminen

Jos jossain terveydenhoitoyksikössä on sukulainen tai tuttava lääkärinä tms. eikä halua tältä vastaanottoaikaa tms., miten voi menetellä siten, ettei se tulisi kyseisen työntekijän tietoon siten, ettei hän koskaan pääsisi katsomaan sukulaisensa tai tuttavansa potilas-/tietoja yhtään missään tilanteessa? Kun yleensähän pitää itse itsensä jäävätä eikä ulkopuolinen voi sitä tehdä oman asiansa osalta.

Vastaus

Aivan ensimmäiseksi voisi suositella yhteydenottoa potilasasiamieheen. Jokaisella terveydenhuollon toimintayksiköllä on potilasasiamies ja hän pystynee parhaimmin neuvomaan tilanteeseesi sopivan käytännön. Yhteystiedojen pitäisi löytyä yksikön verkkosivuilta. 

Periaatteessa muilla kuin potilaan hoitoon osallistuvilla ei ole oikeutta lukea potilasasiakirjoja hoitopaikassa ja niihin tutustumista kontrolloidaan. Potilaan on myös joissakin rajoissa mahdollista valita hoitava henkilö omassa hoitoyksikössään. Tämä ei varmaankaan takaa sitä etteikö sukulais/tuttavalääkärisi kykenisi asiakirjoja tutkimaan.

Vuoden 2014 alusta vapaus hoitopaikan valitsemiseen laajeni. Potilaalla on oikeus mennä hoitoon mihin tahansa terveysasemalle tai sairaanhoidon yksikköön Suomessa. Hoitopaikka on valittava niin, että se vastaa niitä tarpeita, joita potilaan hoito edellyttää. Tästä sovitaan kirjallisesti hoitovastuussa olevan terveyskeskuksen kanssa. Näin menetellen hoidosta voisi vastata lääkäri toisessa kunnassa. Edelleen olisit kyllä julkisen terveydenhoidon piirissä. Jos mahdollista, hakeutuminen yksityiselle lääkäriasemalle voisi suojata tietojasi paremmin.

 

Kommentit (0)

Vastauksesi