Tervehdys!Suomen virallisessa vaakunassa leijonan pitelemää suoraa miekkaa on...

Tervehdys!Suomen virallisessa vaakunassa leijonan pitelemää suoraa miekkaa on...

Tervehdys!
Suomen virallisessa vaakunassa leijonan pitelemää suoraa miekkaa on kuvaltu mm. leijona postimerkkisarjoissa kautta vuosikymmenien. Näissä osassa miekka on kuvailtu hyvinkin terävä kärkisenä, kun taas toisissa se on piirretty leveämpänä.
Kysymyseni: Onko ko. miekka tyyliltään ns. säilä vai onko viitteitä esim. keskiajalta, ritariajalta jne. Miekka kuitenkin on kaksiteräinen. Mikä malli?
Käyrä miekka lienee kuitenkin jokin variaatio sapelista.

Vastaus

Suomen virallinen vaakuna sai lopullisen vahvistuksensa laissa Suomen vaakunasta 26.5.1978/381.
Vaakunaselitys on lain ensimmäisessä pykälässä

"Punaisessa kentässä kruunupäinen leijona, joka pitää oikean etujalan sijalla olevassa haarniskoidussa kädessä iskuun kohotettua miekkaa ja polkee takajaloillaan sapelia, leijona kruunuineen ja varuksineen, aseiden kahvat ja käsivarsihaarniskan nivelet kultaa sekä aseiden terät ja käsivarsihaarniska hopeaa; kenttään sirotettu yhdeksän hopearuusua".

Vaakunakuvan on 1500-luvun lähteiden perusteella viimeistellyt taiteilija Olof Eriksson (1911-1987).

Kirjallisuudessa ei kovin paljon pohdita leijonan miekan laatua, enemmän näyttää askarruttaneen sapeli ja sen tulkinta. Ainoan arvion miekasta löysin Paavo Talvion artikkelista

"Piirteitä Suomen suuriruhtinaskunnan vaakunasta ja sen normaalimuodon synnystä",

joka on ilmestynyt Sotatieteellisen seuran ja Sotamuseon julkaisemassa Vuosikirjassa 7, Helsinki 1971.

Talvion mukaan leijonan miekka "on pistomiekka ja muistuttaa saksalaista puolentoistakäden ratsuväenmiekkaa 1520-luvulla".

Huomattakoon, että Talvio ei ole tehnyt huomiotaan nykyvaakunan perusteella vaan K.A.Bomanssonin (1827-1906) 1800-luvun vaakunatutkimusten perusteella. Nämä on julkaistu Suomen historiallisen seuran julkaisemissa vuosikirjoissa "Historiallinen arkisto" 9-10, 1886-1889.

MUUTA KIRJALLISUUTTA:

Suomen vaakunat ja kaupunginsinetit / A. W. Rancken, Kauko Pirinen. - WSOY, 1949.

Heraldiikka ja symbolit : opas heraldisten tunnusten muotoilun perusteisiin / Olof Eriksson. - Suomen heraldinen seura, 1982.

Suomen suuriruhtinaskunta Ruotsin vallan aikana / Einar W. Juva. - Otava, 1951.

Heraldiikan opas / toim. Kimmo Kara. - Suomen Heraldinen Seura, 1998.

Suomen leijona / Matti Klinge.
(Teoksessa: Suomen sinivalkoiset värit / Matti Klinge. - 3. uud. p. - Otava, 1999).

Kommentit (0)

Vastauksesi