Teologian tohtorit ja väitteiden todenperäisyys?

Teologian tohtorit ja väitteiden todenperäisyys?

Tohtoriksi väittelevän ilmeisestikin on pystyttävä todistamaan väitteensä todeksi. Miten siis voi olla teologian tohtoreita kun heillä ei ole esittää mitään faktaa väitteidensä perustaksi?

Vastaus

Vuonna 2013 Suomen teologisissa tiedekunnissa hyväksyttiin seuraavat väitöskirjat:

 

Aaltonen, Heli
Fe y Esperanza : Women's Road to Leadership and Ministry in the Lutheran Church of El Salvador 1952-2009

http://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/93477/aaltonen_heli.pdf?sequence=2

suomenkielinen selostus http://www.abo.fi/public/fi/News/Item/item/7882

----------
 

Alaja, Paavo
Suomen maalaisseurakuntien köyhäinhoito luterilaisen ortodoksian aikana (1571-1686)

englannin- ja suomenkielinen tiivistelmä https://helda.helsinki.fi/handle/10138/40247?show=full

esittely http://teologia.fi/ajankohtaista/924-hy-vaeitoes-luterilaisen-koeyhaeinhoidon-kehitys-oli-alkutaipaleellaan-hidasta

----------

 

Forsling, Josef
Composite Artistry in the Book of Numbers : A Study in Biblical Narrative Conventions

ttp://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/93413/forsling_josef.pdf?sequence=2

----------
 

Hankela, Elina
Challenging Ubutu : Open Doors and Exclusionary Boundaries at the Central Methodist Mission in Johannesburg

englannin- ja suomenkielinen tiivistelmä https://helda.helsinki.fi/handle/10138/37901

esittely http://www.teologia.fi/ajankohtaista/1-uutisia/834-hy-vaeitoes-ihmisyyden-rajat-maahanmuuttajan-ja-kirkon-kohtaamisissa-johannesburgissa

----------

Isotalo, Leena
Yhteinen hyvä ja yksilön oikeus : Kansakoulun uskonnonopetus Kansallisen Kokoomuspuolueen politiikassa 1918-1923

englannin- ja suomenkielinen tiivistelmä https://helda.helsinki.fi/handle/10138/37925

----------

Joenperä, Ann-Maarit
Jumalan lapset Isän sylissä : Narratiivinen tutkimus jumalanpalveluksen merkityksellisyyden rakentumisesta kirkossakävijöille Tuusulan seurakunnassa

englannin- ja suomenkielinen tiivistelmä sekä linkki väitöskirjaan https://helda.helsinki.fi/handle/10138/38490

----------

Laitinen, Aappo
The Holy See, Britain and the Crisis of Malta 1927-1933

englannin- ja suomenkielinen tiivistelmä https://helda.helsinki.fi/handle/10138/41672?show=full

----------

Lehtinen, Sanna
Julkisen sektorin apulaiset, kansalaisyhteiskunnan talkoolaiset : Suomen evankelis-luterilaiset seurakunnat Euroopan sosiaalirahaston projekteissa

englannin- ja suomenkielinen tiivistelmä sekä linkki väitöskirjaan https://helda.helsinki.fi/handle/10138/40153

----------

Lopes Pereira, Jairzinho
Augustine of Hippo and Martin Luther on Original Sin and Justification

englanninkielinen tiivistelmä https://helda.helsinki.fi/handle/10138/37844

----------

Niemistö, Hilkka
Seurakuntien yhdistymisprosessin vaikutukset asiakaslähtöisyyteen : Tapaustutkimus Helsingin ydinkeskustan seurakuntien muutosprosessin vaikutuksista asiakaslähtöisyyteen keskijohdon näkökulmasta

englannin- ja suomenkielinen tiivistelmä  https://helda.helsinki.fi/handle/10138/39075

----------

Palmén, Ritva
Richard of St. Victor's Theory of Imagination

englannin- ja suomenkielinen tiivistelmä https://helda.helsinki.fi/handle/10138/38873

----------

Perttilä, Elina
Sahidic 1 Samuel : A Daughter Version of the Septuagint

englannin- ja suomenkielinen tiivistelmä https://helda.helsinki.fi/handle/10138/38615

----------

Tervanotko, Hanna
Denying Her Voice : The Figure of Miriam in Ancient Jewish Literature

englannin- ja suomenkielinen tiivistelmä https://helda.helsinki.fi/handle/10138/38292

----------

Tervahauta, Ulla
A Story of the Soul's Journey in the Nag Hammadi Library : A Study of the Authentikos Logos (NHC VI, 3)

englannin- ja suomenkielinen tiivistelmä https://helda.helsinki.fi/handle/10138/38521

----------

Uuksulainen, Riikka
Mothering Rituals : A Study on Low Caste Women in Kolkata

englannin- ja suomenkielinen tiivistelmä https://helda.helsinki.fi/handle/10138/39263

----------

Uusimäki, Elisa
Turning Proverbs towards Torah : 4Q525 in the Context of Late Second Temple Wisdom Literature

englannin- ja suomenkielinen tiivistelmä https://helda.helsinki.fi/handle/10138/40829

----------

Yli-Karjanmaa, Sami
Reincarnation in Philo of Alexandria

suomen- ja ruotsinkielinen tiivistelmä http://www.teologia.fi/ajankohtaista/1-uutisia/913-disputation-reincarnation-in-philo-of-alexandria

 

Missään näistä ei käsitellä sellaisia aiheita, joissa tutkimustuloksia ei voitaisi perustella faktoilla. Kaikista aiheista voisi tehdä väitöskirjan jossakin muussakin tiedekunnassa (humanistinen, yhteiskuntatieteellinen/valtiotieteellinen ym.). 

 

  

Kommentit (0)

Vastauksesi