Tekijänoikeus painetun julkaisun julkaisemiseksi verkkosivuilla.Saatteeksi Olen...

Tekijänoikeus painetun julkaisun julkaisemiseksi verkkosivuilla.Saatteeksi Olen...

Tekijänoikeus painetun julkaisun julkaisemiseksi verkkosivuilla.
Saatteeksi
Olen v. 2000 toimittanut As oy Hauhon julkaisun 75 vuotta Hauhontien varrelta. ISBN 952-91-1820-1.
Nyt olen laatimassa kaupunginosayhdistyken verkkosivuja, joilla tämmöinen historiikki olisi mukava syvennys. Millainen tekijänoikeusprosessitarkistus on tarpeen - verkkojulkaisu tarvinnee uuden säköisen ISBN -numeronsa, mutta muuten. Tilanne on siinä mielessä hankala, että en löydä proseminaariesitelmän tekijää - lienee muuttanut nimeään. Rakennustaiteen museon piirustuksia saa kuulemma käyttää, sen puhelimitse tarkistin, mutta puhti loppui siihen. Kaikkien valokuvien tekijänoikeustiedot alkuperäisessä dokumentissa on, mutta ko. henkilöiden metsästäminen lienee osin jopa mahdotonta - muutama kirjoittajaoli tosi iäkäs jne. Eli - rittääkö, että julkaisija As oy antaa luvan, vai pitääkö kahlata läpi kaikki "alaoikeudet" uudelleen huh - ein taida viitsiä.
Ko. julkaisun aineisto on minulla muuttumattomana itselläni tallessa, koska sekä toimitin että taitoin sen.
Tekijänoikeudet ovat periaatteessa yksinkertaisia, käytännössä eivät...

Vastaus
20.04.201013:34
29974
51

Heti aluksi täytyy varoittaa, että me iGS-vastaajat emme ole laintulkinnan ammattilaisia, joten vastaus on laadittu vain maallikkotietämyksen perusteella.

Se, riittääkö asunto-osakeyhtiön lupa, riippuu siitä, mitä tekijä ja asunto-osakeyhtiö ovat sopineet. Jos tekijä on luovuttanut teoksen julkaisuoikeudet kokoaan yhtiölle, silloin toki yhtiön lupa riittää tekstin osalta. Todennäköisempää kuitenkin on, että tekijä on antanut luvan vain tuohon yhteen julkaisuun, jolloin tekijältä pitäisi saada erikseen lupa levittää teosta sähköisessä muodossa. Asia kannattanee varmistaa vielä yhtiöltä, jos siellä sellaista muistetaan. Usein tuollaisissa pienissä julkaisuissa asioista saatetaan sopia vain suullisesti ilman minkään kirjallisen julkaisusopimuksen allekirjoittamista.

Valitettavasti teoksen kuvitustakin koskee tekijänoikeuden suoja, joten niihinkin pitäisi luultavasti hankkia uudet julkaisuluvat, elleivät sitten tekijänoikeuksien haltijat ole luovuttaneet niitä asunto-osakeyhtiölle. On tosin mahdollista, että osa kuvamateriaalista olisi jo tekijänoikeuden suojan ulkopuolella. Normaali teosten suoja-aika on 70 vuotta kuolemasta (tekijänoikeuslain 43 §), mutta jos esimerkiksi valokuvaa ei katsota tarpeeksi omaperäiseksi, jotta se ylittäisi ns. teoskynnyksen, suoja-aika on vain 50 vuotta valokuvan valmistusvuodesta (49 a §).

Missä menee sitten valokuvan ja teoksen raja, se on veteen piirretty viiva. Tekijänoikeusneuvosto on vetänyt jonkinlaista rajaa osoitteesta http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Tekijaenoikeus/tekijaenoik... löytyvässä lausunnossaan, jonka mukaan Paavi Nurmen kuva olympiatulta sytyttämässä oli pelkkä valokuva ja siten jo tekijänoikeuksien suojan ulkopuolella. En tiedä, minkälaisia kuvia ”Aoy Hauho: 75 vuotta Hauhontien varrelta” tarkalleen ottaen sisältää, mutta voisin kuvitella, että esimerkiksi tavalliset rakennuksista otetut kuvat eivät ehkä ole tarpeeksi omaperäisiä saadakseen suojaa muuta kuin valokuvina.

Tekijänoikeuslain 22 § antaa luvan ”lupa hyvän tavan mukaisesti ottaa lainauksia tarkoituksen edellyttämässä laajuudessa”. Teostyyppiä ei rajata mitenkään, joten kyseeseen voivat tulla myös kuvat. Jos esimerkiksi tieteellisessä tutkimuksessa tarvitaan kuvaa tai sen osaa lainaukseksi todistamaan jotakin, se ehkä voisi tulla kyseeseen, joskin kuvien siteeraamisen mahdollisuuteen on suhtauduttu aika varauksellisesti. Sitaatti edellyttää aina jotakin perustelua käytölle; pelkkä halu käyttää teosta kuvituksena ei riitä.

25 § antaa myös oikeuden ottaa julkistetusta taideteoksesta tieteelliseen esitykseen liittyviä kuvia, mutta en ole varma, voiko sitä soveltaa tähän tapaukseen. Tekijänoikeusneuvosto on todennut osoitteesta http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Tekijaenoikeus/tekijaenoik... löytyvässä lausunnossaan seuraavaa: ”Lain 25 §:n 1 momentin nojalla saadaan [– –] julkistetuista taideteoksista, ja siten myös valokuvateoksista, ottaa tekstiin liittyviä kuvia arvostelevaan tai tieteelliseen esitykseen. Taideteoksilla on oltava asiayhteys siihen esitykseen, johon ne otetaan. Kuvien käytön on perustuttava niiden havainnollistavaan tai selventävään merkitykseen. Säännöksen nojalla ei saa valmistaa esimerkiksi taidekirjaa, jossa kuvat ovat pääasia ja tekstillä on ainoastaan täydentävä merkitys. Esitystä voidaan pitää tieteellisenä, jos se täyttää tieteelliselle aiheen käsittelytavalle asetettavat yleiset vaatimukset.”

On toki sitten eri asia, tulisiko mitään seurauksia, vaikka kuviin ei mitään lupia hankkisikaan. Suosittelisin kuitenkin mieluummin hankkimaan luvat kuvaajilta tai näiden tekijänoikeuksien haltijoilta. Henkilöiden jäljittämisen voi aloittaa vaikka laittamalla ihan Googleen nimen ja katselemalla hakutuloksia. Osoitteesta http://henkilot.eniro.fi löytyvä Eniron yhteystietohaku voi olla myös avuksi. Ihmisiäkään ei kannata väheksyä lähteinä, sillä jos löydät ihmisiä, jotka ovat saattaneet tuntea kuvaajat, heiltä saattaisi löytyä kuvaajien tai näiden jälkeläisten yhteystietoja.

Kommentit (0)

Vastauksesi