Tekijänoikeuksista

Tekijänoikeuksista

"Sanoitetun sävellysteoksen, jota varten sekä sanoitus että sävellys erityisesti luotiin, tekijänoikeus on voimassa kunnes 70 vuotta on kulunut viimeiseksi kuolleen sanoittajan tai säveltäjän kuolinvuodesta, riippumatta siitä, onko nämä henkilöt nimetty sanoitetun sävellysteoksen tekijöiksi". Näin sanoo tekijänoikeuslain 43§. Mielenkiinnosta haluaisin tietää, päättyykö tekijänoikeuden tuoma suojaus, myös sellaisten teosten kohdalla joidenka tekijänoikeudet on ennen tekijän kuolemaa myyty eteenpäin kolmannelle osapuolelle.

Vastaus

Tekijänoikeus alkuperäisesti aina syntyy ihmiselle, joka teoksen tekee, siis alkuperäiselle tekijälle.  Tekijänoikeuksiin kuuluvat sekä moraaliset että taloudelliset oikeudet. teoksen moraalisia oikeuksia ei voi siirtää toiselle vaan ne jäävät aina alkuperäiselle tekijälle. Teoksen taloudelliset oikeudet sen sijaan voivat siirtyä joko toiselle henkilölle tai yritykselle yms. juridiselle henkilölle. Tekijänoikeudet ovat kuitenkin siinä mielessä yksi kokonaisuus, että niiden voimassaoloaika määräytyy samalla tavalla, siis alkeperäisen tekijän kuolinhetken mukaan. Näin siis siinäkin tapauksessa, että tekijä on itse myynyt tai muuten siirtänyt oikeudet teoksistaan jollekin toiselle. 

Lähde:
Poroila, Heikki
Tekijänoikeus ja kirjastot
BTJ, 2006

Kommentit (0)

Vastauksesi