Tekijänoikeudet kirjastossa

Tekijänoikeudet kirjastossa

Kun nykyään paljon puhutaan tekijänoikeuksista niin miksi kirjastot saavat sitten ilmaiseksi lainata kirjoja, musiikkia ja elokuvia? Elokuvantekijät, musiikintekijät, kirjailijat ovat kaikki nykyään pulassa pirastismin takia. Mutta eikö kirjastot ole suurinta piratismia? Miksi kukaan ostaisi vaikka kirjaa jonka voi lainata ilmaiseksi tai 50 sentillä? Varsinkaan kun e-kirjat yleistyy kirjastoissakin. Eikä tekijät saa mitään korvauksia siitä (en pidä menestyskirjailijalle mahdollisesti annettavaa muutamaa tonnia minään korvauksena) että heidän kirjojaan lainataan. Voiko elokuvayhtiöt, musiikkiyhtiöt, kirjojen julkaisijat jne, kieltää kirjastoja lainaamasta heidän tuotteitaan? Nythän kirjastoissa voi pelata pelikonsoleillakin. Onko kirjastot pyytäneet lupaa konsolivalmistajilta konsolien käyttöön julkisissa tiloissa? Maksaako kirjastot niistä mitään. Koska normaali ihminen ei saa esittää elokuvia tai pitää pelihallia ilman muhkeita korvauksia tekijöille.

2 vastausta

Kirjastojen harrastama lainaustoiminta on paitsi vakiintunutta myös täysin laillista toimintaa. Tekijänoikeuslaki antaa luvan vapaasti levittää teosta Euroopan talousalueella sen jälkeen, kun sitä on ensimmäisen kerran siellä myyty tekijän luvalla. Lain tarkoittamana levittämisena pidetään lainaamista ja myyntiä, mutta ei vuokraamista. Siksi kirjastoilla on lupaa kysymättä oikeus hankkia lainattavaksi kirjamuotoista aineistoa ja äänitteitä. Kirjailijat ja muut taiteilijat eivät yleensä suhtaudu lainkaan negatiivisesti kirjastojen hankintoihin. Kirjastot maksavat hankkimistaan kirjoista ja äänitteistä normaalin hinnan, joten kirjailijat saavat kirjastoon hankittavasta aineistosta paitsi lainauskorvauksia, myös normaalit myyntitulot. Etenkin aloittelevat taiteilijat suhtautuvat kirjastoon usein yhtenä mainoskanavana. Kirjastoissa asiakkaat tutustuvat tekijöihin ja aineistoihin, joita ei eivät ennestään tunne. Pitkällä tähtäimellä tämä saattaa myös lisätä myyntiä, tekijään tutustuttuaan asiakkaat saattavat myöhemmin itsekin ostaa kyseisen taiteilijan teoksia. Kaikille on eduksi se, että kirjastot pitävät teoksia esillä ja takaavat, että teosta on saatavana vielä ensimmäisen myyntisesongin jälkeenkin.

Tekijänoikeuslain mukaan vapaa levittämisoikeus ei koske elokuvateoksia eikä tietokoneella luettavassa muodossa olevia tietokoneohjelmia. Elokuvien, pelien ja e-kirjojen osalta lainausoikeuksista täytyy siksi sopia kirjastojen ja kustantajien tai muiden  teoksen oikeudenomistajien kesken. Kyse on siis aina tapauskohtaisesta sopimisesta. Kun lainausoikeuksista sovitaan, käytännössä siis ennenkaikkea sovitaan korvauksista, joita kirjastot maksavat kustantajille tai maahantuojille. Ajatuksellisesti nämä maksut siis korvaavat niitä tuloja, joita kustantajat menettävät siksi, että asiakkaat lainaavat teoksia kirjastosta sen sijaan että he ostaisivat, vuokraisivat tai kävisivät maksullisissa esityksissä. Käytännössä juuri tämä seikka on hidastanut lainattavien e-kirjojen hankintaa kirjastoihin. Kirjasto- ja kustannusalan edustajat ovat miettineet ratkaisuja, joilla e-kirjoja voidaan lainata kirjastoissa niin, että piratismi estetään ja että kustantajat saavat aineistoista säällisen korvauksen. Sähköiset sisällöt kirjastoihin -hankkeen tarkoituksena on edistää lainattavien e-kirjojen hankintaa yleisiin kirjastoihin niin, että kaikki osapuolet hyötyisivät. Kuten olet todennut, Suomessakin asiassa on jo jonkun verran edetty. Lainausoikeudet ovat myös selitys siihen, miksi kaikkia elokuvateatteri- tai myyntilevityksessä olevia elokuvia ei voida hankkia kirjastoihin. Tuottajat tai maahantuojat eivät välttämättä myönnä aineistolleen lainausoikeuksia. Lainausoikeuksien vuoksi kirjastot myös maksavat elokuvista, peleistä ja e-aineistosta huomattavasti enemmän kuin yksityishenkilöt, usein hinnat ovat moninkertaisia.

Ilman erillistä sopimusta kirjastot voivat hankkia konsolipelejä kirjastossa pelattavaksi. Kyse ei ole silloin levittämisestä eikä esittämisestä, joten siihen ei tarvita mitään erillistä lupaa. Sen sijaan elokuvaesityksia kirjastot voivat järjestää vain siten, että he varmistavat elokuvien esitysoikeudet. Toisin sanoen myös kirjastoissa esitettävistä elokuvista maksetaan esitysoikeuskorvaukset.

Kirjastot ja tekijänoikeudet on laaja ja monimutkainen asiakokonaisuus. Lisää tietoa asiasta voit lukea ainakin  http://mediakasvatus.kirjastot.fi/tekijanoikeus -sivulta.

 

Kommentit (0)
29.05.201821:59
21238
91

Täten mikäli lainassa oleva kirja tuhoutuu, sen tilalle voi lainaaja hankkia uuden mutta näin ei voikaan tehdä esim. rikkoutuneen elokuvalevyn tai äänikirjan kanssa?

Kommentit (0)

Vastauksesi