Teitittelyn määräyksestä

Teitittelyn määräyksestä

Tänään kysymys teitittelystä. Vastauksessanne on "virallisen etiketin mukaan." Mikä on "virallinen etiketti"? Onkse joku eeuun direktiivi vai laki vai mikä? Voihan kuka vaan skrivaa bluggan ja sanoo et näin on oltava?

Vastaus

Viittaamanne vastaus on suora lainaus Eija Kämäräisen teoksesta Hyvä käytös, hyvät tavat: käytöksen kultainen kirja (WSOY 2005). Etiketti on käyttäytymissäännöstö, joka vaihtelee kulttuurista ja aikakaudesta toiseen. Erilaisissa tilanteissa käytetään erilaisia etikettejä, eli esim. pukeutumiselle, illallisjuhlille ja liike-elämälle on omat etikettinsä. Kyse on siis vakiintuneista käytännöistä, joiden tarkoitus on ohjata käyttäytymistä ja helpottaa soisaalista kanssakäymistä. Näin ollen "kuka vaan" ei voi keksiä omaa etikettisäännöstöään ja olettaa että se otettaisiin yleiseen käyttöön. Sen sijaan on mahdollista, että yksittäisen ihmisen omaksuma tapa siirtyy muidenkin käyttöön ja osaksi yleistä (virallista) etikettiä.

Kommentit (0)

Vastauksesi