Tehdäänkö television kuvat värikkäiden elektronien avulla?

Tehdäänkö television kuvat värikkäiden elektronien avulla?

Vastaus

Kuvaputkitelevisiossa värit luotiin kuvaputken pinnassa olevalla kolmivärisellä matriisilla. Jokaista väriä varten oli oma elektronitykkinsä, jonka suihku ohjattiin oikeanväriseen loistepisteeseen erityisen maskin avulla. Eri suihkujen elektronit eivät kuitenkaan eronneet toisistaan.

Nestekidenäytössä värit luodaan jakamalla jokainen kuvapiste kolmeen osaan, joiden jokaisen suhteellista kirkkautta voidaan säätää. Jokaisessa osassa on erivärinen suodatin. Kirkkauserojen avulla luodaan erilaiset värisävyt. Myös plasmatelevisioissa käytetään samantyyppistä järjestelyä. Elektronit pysyvät samanlaisina.

Kommentit (1)
Kaikki värit ja sävyt siis luodaan kolmen perusvärin avulla, mikä ei vielä ole kovink... Kaikki värit ja sävyt siis luodaan kolmen perusvärin avulla, mikä ei vielä ole kovinkaan yllättävää, mutta hämmästyttävää on se, että noita kolmea perusväriä ei varsinaisesti sekoiteta toisiinsa, vaan kun ne näytetään riittävän pieninä pisteinä tai palkkeina vierekkäin, niin silmät ja aivot muodostavat niistä niiden yhdistelmävärin. Yksittäiset osavärit voi nähdä katsomalla ruutua voimakkaasti suurentavalla suurennuslasilla.
10.3.2019 18:05 Leo Salminen 4120

Vastauksesi