Teen esitutkimustyötä jatkosotaa käsittelevästä elokuvasta, ja tarvitsisin...

Teen esitutkimustyötä jatkosotaa käsittelevästä elokuvasta, ja tarvitsisin...

Hei. Teen esitutkimustyötä jatkosotaa käsittelevästä elokuvasta, ja tarvitsisin tietoa mahdollisista sotilassairaalavaunuista tai junavaunuihin sijoitetuista jsp:stä. onko niitä mahdollisesti käytetty Hangon rintamalla, mitä niiden funktiot olivat, ja minkänäköisiä ne olivat?
Olisin erittäin kiitollinen.

2 vastausta

Paljon tästä aiheesta ei näytä aineistoa löytyvän. Teoksen

Jatkosodan historia 6. - WSOY, 1994

sivun 330 mukaan sairasjunia oli hyökkäysvaiheessa kymmenen ja sairasmoottorivaunuja kuusi. Asemasotavaiheen lopulla sairasjunien määrä oli seitsemän, mutta kesäkuussa 1944 taas kymmenen. Samalla sivulla mainitaan edelleen, että sairasjunilla evakuoitiin potilaita 237 800, joista 26 000 kesäkuussa 1944. Lisäksi sairasjunia käytettiin Helsingin sairaaloiden ja siirtoväen evakuointiin keväällä 1944 ja lapsien kuljetuksiin Ruotsiin. Valitettavasti teos ei sisällä kirjallisuus- tai lähdeviitteitä.

Vertailun vuoksi vastaavia tietoja talvisodan ajalta, lähteenä sivu 344 teoksesta

Talvisodan historia 4. - WSOY, 1979.

Ylimääräisten kertausharjoitusten aikana vuonna 1939 perustettiin kolme sairaalajunaa ja neljä sairasjunaa. Sodan aikana perustettiin lisäksi kolme sairasjunaa. Kunkin paikkamäärä oli keskimäärin noin 300. Henkilökuntaa jokaisessa oli 2 lääkintäupseeria, 12 sairaanhoitajaa, 7 lääkintälottaa, 2 aliupseeria ja 10 miestä. Sairasjuna oli tarkoitettu lähinnä potilaiden siirtämiseen, sairaalajuna taas hoitotoimenpiteidenkin suorittamiseen, minkä vuoksi se oli varustuksiltaan täydellisempi.

Melko runsaasti sota-ajan lääkintähuoltoa käsittelevät eri aikoina ilmestyneet Punaisen Ristin historiat, uusin lienee

Rosen, Gunnar
Sata sodan ja rauhan vuotta. - 2. uusittu p. - Suomen Punainen Risti, 2002.

Myös kirjan lähde- ja kirjallisuusluettelo on tutustumisen arvoinen. Poimisin siitä seuraavat teokset:

Suomen sotien 1939-1945 lääkintähuolto kuvina. - Sotilaslääkinnän tuki, 1990.
(kirja ei valitettavasti ole ulottuvillani)

Franck, Anne-Marie
Pikku sisar : Suomen Punaisen Ristin apusisaret jatkosodassa. - Kirjayhtymä, 1998.

Tuuteri, Leena
Tuhat päivää Itä-Karjalassa : Itä-Karjalan siviiliväestön terveyden- ja sairaanhoito suomalaismiehityksen aikana 1941-1944. - Recallmed, 1998.

Sota-ajan lääkintähuoltoa on käsitelty myös joissakin opinnäytteissä:

Ketonen, Kaarina
Suomen lääkintähuolto ja sairaanhoito sota- ja kenttäsairaaloissa talvi- ja jatkosodan aikana vuosina 1939-1944. - Tampereen yliopiston Hoitotieteen laitos, 1991.

Virtanen, Ritva
Sairaanhoitajien toiminta Suomen sotien aikana 1939-1945 kenttäsairaaloissa, sairasjunissa ja sotasairaaloissa. - Kuopion yliopiston Hoitotieteen ja terveydenhuollon hallinnon laitos, 1990

josta myöhemmin laajennettu väitöskirja

Virtanen, Ritva
Sairaanhoitajat Suomen sota-ajan lääkintähuollon tehtävissä 1900-luvulla. - Kuopion yliopisto, 2005.
(nettiversio http://www.uku.fi/vaitokset/2005/isbn951-781-957-9.pdf )
Tämän kirjan lähde- ja kirjallisuusluettelo on ymmärtääkseni erittäin kattava ja ehdottomasti tutustumisen arvoinen enkä ryhdy tässä toistamaan sitä, mainitsen vain

Lääkärinä sodassa. - Tammi, 1989.
(jossa mm. Ake Appelgrenin artikkeli "Sairasjunan päällikkölääkärinä")

Yhteinen tulikoe : naisten kertomaa vuosilta 1939-44. - Otava, 1978.

Nainen sodassa : kotona ja rintamalla 1939-1945 Suomen vapauden puolesta. - Valitut Palat, 1995.

Naiset kertovat sodasta. - Rintamanaisten liitto, 1988.

Naisten aseet : suomalaisena naisena talvi- ja jatkosodassa. - WSOY, 1993.

Laitinen, Tellervo
Talvisota sairasjunassa : muistelmia Talvisodan päiviltä. - Librum, 1980.

Lefevre, Halfdan
Tanska lähetti ambulanssin. - WSOY, 1941.
(talvisodasta)

Ott, Estrid
Lottien mukana Suomen sodassa. - Otava, 1940.

Hangon rintamasta löytyy mm. seuraavaa kirjallisuutta:

Lappalainen, Niilo
Hankoniemi toisessa maailmansodassa. - WSOY, 1987.

Silvast, Pekka
Hankoniemi 22.3.1940-2.12.1941 : Neuvostoliiton merisotilaallinen tukikohta. - Hangon museo, 1985.

Molnar, Adolf
Hangon mottia härnäämässä. - WSOY, 1942.

Hanko saarrettuna : kuvauksia Hangon rintamilta kesällä ja syksyllä 1941. - Fennia, 1942.

Taistelujen Hanko. - Liiketieto, 1943.

Rannikkotykistö taistelee. - Rannikkotykistön upseeriyhdistys, 1951.

Nyström, Stig
Hangö 1940-1941. - Svenskt militärhistoriskt bibliotek, 2005.

Nyström, Stig
"Krasnij Gangut" : kort om och kring Hangöudd 1940-1941. - Ekenes tryckeri, 1984.

Kirjallisuuden perusteella ei voi sanoa, käytettiinkö junia tällä rintamalla haavoittuneiden hoidossa. Tuskin ainakaan pysyvästi. Suomalaisethan eivät täällä pyrkineet mihinkään suurisuuntaiseen tukikohdan valtausyritykseen vaan lähinnä odottivat, että saksalaisten voitto suursodassa toisi myötään myös ratkaisun täällä. Toki myös kiivaita alueellisia taisteluita käytiin, esimerkiksi Bengtskärin majakkasaarella 26.7.1941.

Lotta-järjestön toiminnasta on runsaasti kirjallisuutta. Siitä saa tietoa esim. pääkaupunkiseudun kirjastojen yhteisluettelosta http://www.helmet.fi/ kirjoittamalla laatikkoon Lotta Svärd.

Suomen sodista on melko paljon kuvateoksia, joissa varmaan myös on sairaala- ja sairasjunista on valokuvia. Muutamia sisäkuvia, jotka kai ovat mielenkiintoisimpia on ainakin kirjoissa

Valtionrautatiet 1937-1962. - Rautatiehallitus, 1962.
(s. 32)

ja

Talvisodan pikkujättiläinen. - WSOY, 1999.
(s. 744)

Filmimateriaalista ei käytössäni ole luetteloa. Yllä mainitun Punaisen Ristin historian mukaan (s. 550) mukaan on ainakin talvisodassa toimineesta ruotsalaisesta ambulanssista olemassa dokumenttifilmi.

Kenties YLE:n arkistossa on myös jotain
http://www.yle.fi/elavaarkisto/

Kommentit (0)
05.09.201321:48
27502
83

Vinkki näinkin vanhaan asiaan, sillä joku saattaa kysyä vastaavaa asiaa uudelleen: puolustusvoimien elokuva-arkiston aineisto on KAVA:n hallussa. Sieltä saattaa löytyä kaikenlaista viime sotia koskevaa elokuva-aineistoa. Tosin materiaalin entistäminen sujui puolustusvoimilta hitaasti ja filmiä tuhoutui ennen kuin se saatiin pelastetuksi.

Kommentit (0)

Vastauksesi