Täytyykö vielä nykyään toimittaa poliisille 'ikäkausi'-lääkärintodistus...

Täytyykö vielä nykyään toimittaa poliisille 'ikäkausi'-lääkärintodistus...

Täytyykö vielä nykyään toimittaa poliisille 'ikäkausi'-lääkärintodistus ajokorttia varten? Mitään muistutuskirjettä en ole saanut AKE:lta. (ABEC-kortti ja 50v tuli täyteen)

Vastaus

Ajo-oikeuden haltijoiden terveydentilaa on valvottu määrävuosin. Tällä hetkellä kaikkien autoilijoiden on toimitettava poliisille optikon tai lääkärin antama todistus näkökyvystään 45-vuotiaana sekä lääkärintodistus 60 vuoden iässä.

Syyskuusta lähtien vain raskaan ajoneuvon kuljettajien tai henkilöauton ammattiajoluvan haltijoiden terveydentilaa seurataan 45 ikävuoden jälkeen aina viiden vuoden välein. Muiden ajo-oikeuden haltijoiden ei enää tarvitse toimittaa lääkärintodistusta 60 vuoden iässä. Käytännössä näitä muita ajo-oikeuden haltijoita ovat sellaiset henkilöt, joilla on A-, AB-, ABE-, B- tai BE -luokan ajokortti.

– Niin sanottujen ikäkirjeiden lähettämiseen ei AKElla ole lainsäädäntöön sisältyvää velvoitetta. Kirjeet on kuitenkin täällä katsottu tarpeellisiksi ja hyödyllisiksi. Muistutamme ajokortin haltijoita todistuksen esittämisvelvollisuudesta noin kolme kuukautta ennen heidän syntymäpäiväänsä.

Mikäli muistutuskirjettä ei ole tullut, tulkitsisin asian niin, ettei lääkärintodistusta tarvitse esittää. Onhan poikkeuksiakin:

Lääkärintodistus on toimitettava poliisille kahden kuukauden kuluessa siitä, kun ajokortin haltija on täyttänyt vuosia. Ikäperusteisella terveydentilan valvonnalla halutaan varmistaa, että ajokortin haltijoiden terveydentila täyttää laissa asetetut vaatimukset. Tätä velvollisuutta ei kuitenkaan ole silloin, kun mainitun määräajan alkaessa on kulunut vähemmän kuin viisi vuotta siitä, kun henkilö on jostain syystä toimittanut poliisille lääkärintodistuksen ajokorttia varten. Tällainen voi olla esimerkiksi lääkärintodistus, joka on toimitettu ajokorttilupahakemuksen liitteenä ajokorttiluokan korottamiseksi.
http://www2.ake.fi/asiantuntija/lehti204/sivut14-15.htm

Kommentit (0)

Vastauksesi