Taytyykö moottorityökoneen olla tyyppihyväksytty, vai riittääkö pelkkä...

Taytyykö moottorityökoneen olla tyyppihyväksytty, vai riittääkö pelkkä...

Vastaus

Pahoittelut vastauksen viivästymisestä. Trafin (Liikenteen turvallisuusvirasto) mukaan tarvitaan sekä tyyppihyväksyntä että rekisteröintikatsastus.

Tyyppihyväksynnällä tarkoitetaan kansainvälisesti tai kansallisesti tunnustettua menettelyä, jossa hyväksyntäviranomainen varmentaa ajoneuvo- tai komponenttityypin täyttävän sitä koskevat tekniset vaatimukset.

Kansallisen tyyppihyväksynnän myöntää Liikenteen turvallisuusvirasto. Tyyppihyväksyntätiedot tallennetaan ajoneuvoliikenteen tietojärjestelmään.

Kansallinen tyyppihyväksyntä voidaan myöntää valmiille tai keskeneräiselle ajoneuvolle. Keskeneräisenä kansallisesti tyyppihyväksytylle ajoneuvolle suoritetaan ennen rekisteröintiä vielä (ajoneuvoluokasta riippuen) tyyppihyväksyntä valmiina ajoneuvona, yksittäishyväksyntä tai rekisteröintikatsastus.

Tyyppihyväksytty ajoneuvo voidaan hyväksyä liikenteeseen rekisteröintikatsastuksessa.

Lähde:

http://www.trafi.fi/tieliikenne/luvat_ja_hyvaksynnat/tyyppihyvaksynta

Kommentit (0)

Vastauksesi