Täyttääkö tuotesuojahälyttimien irroittaminen rikoksen tunnusmerkit?

Täyttääkö tuotesuojahälyttimien irroittaminen rikoksen tunnusmerkit?

Jos myymälässä oleva henkilö selvästi irroittaa tahallisesti esim. vaatteista tuotesuojahälyttimet, niin syyllistyykö hän näpistyksen yritykseen, lievään vahingontekoon vai ei mihinkään?

Vastaus

Muistutan, että meillä ei ole oikeustieteellistä pätevyyttä arvioida tapahtumaa. Liitän tähän kuitenkin oikeus.fi-sivulta seuraavan lainauksen:

"HHO 27.6.2003 nro 2034: B ja O olivat tavaratalossa irrottaneet kenkäparista tuotesuojahälyttimen. Kengät olivat tässä yhteydessä rikkoutuneet, jolloin B ja O olivat jättäneet kengät myymälään ja poistuneet paikalta. Hovioikeus katsoi, että tuotesuojahälyttimen irrottaminen kengistä oli osoitus siitä, että B:llä ja O:lla oli ollut tarkoitus anastaa kengät. Teko oli hovioikeuden mukaan edennyt rangaistavan yrityksen asteelle, kun hälytintä oli ryhdytty irrottamaan."

"Nykyisin myymälät toimivat itsepalveluperiaatteella, jolloin asiakas ottaa tavarat haltuunsa jo ennen kuin hän niistä maksanut. Tällöin anastusrikoksen täyttyminen jää riippumaan olennaisesti tekijän tarkoituksesta19. Hälyttimet on asennettu tuotteisiin nimenomaisesti anastustekojen estämiseksi. Ilman niiden poistamista tuotteen kuljettaminen pois myymälästä huomiota herättämättä ienee käytännössä mahdotonta. Hälyttimien omatoimista irrottamista voidaan pitää vahvana näyttönä siitä, tekijän aikomuksena oli ollut ottaa myymälästä omaisuutta maksamatta sitä ja samalla vaara rikoksen täyttymisestä oli ollut käsillä."

Kommentit (0)

Vastauksesi