Tarvitsisimme laadullisen tutkimuksen, jota analysoida kouluprojektia varten..

Tarvitsisimme laadullisen tutkimuksen, jota analysoida kouluprojektia varten..

Hei! Tarvitsisimme laadullisen tutkimuksen, jota analysoida kouluprojektia varten.. Olemme hukassa koska emme tunnu löytävän mitään jossa käytetty pääosin laadullisia menetelmiä.. Tutkimuksen aiheena voisi olla vaikkapa viestintä tms. Olisiko teillä artikkelia tieteellisestä lehdestä, väitöskirjaa, lisensiaatin työtä tms. Kiitos etukäteen!:)

Vastaus

Hei!

Pahoittelut vastauksen viipymisestä!

Pääkaupunkiseudun HelMet-kirjastojen tietokannassa http://www.helmet.fi on useita laadullisia tutkimuksia, mutta niiden löytäminen on ongelmallista. Ongelma johtuu siitä, että niitä ei ole luetteloitu käyttäen Yleisen suomalaisen asiasanaston http://vesa.lib.helsinki.fi/ysa/index.html mukaista asiasanaa ”kvalitatiivinen tutkimus”. Vaikka laadullisia tutkimuksia tietokannassa on, sopivan asiasanoituksen puuttuessa ei voi saada ulos mitään selkeää listaa HelMet-kirjastojen kokoelmissa olevista laadullisista tutkimuksista.

Kannattaakin käydä tutkimassa vaikkapa Helsingin yliopiston kirjaston aineistotietokanta Helkaa https://helka.linneanet.fi/ . Hakea voi kirjoittamalla Hakusa(t)-kohtaan kvalitatiivinen tutkimus ja valitsemalla hakutyypiksi sanahaun. Komentohaun valitsemalla voi hakusanoja yhdistää ns. Boolen operaattoreilla AND, OR, NOT. Hakua voi myös rajata esim. erikielisiin ja eri maissa julkaistuihin tutkimuksiin.

Helka-tietokannassa olevien tieteellisten kirjastojen lainausoikeus vaihtelee; useimmista, kuten Helsingin yliopiston pääkirjastosta, voivat lainata kaikki, mutta esimerkiksi yliopistojen laitosten kirjastot rajaavat usein lainausoikeuden omiin opiskelijoihinsa ja henkilökuntaan.

HelMet-kirjastojenkin aineistosta http://www.helmet.fi on kuitenkin löydettävissä laadullisia tutkimuksia muita asiasanoja käyttäen. Tutkimusmenetelmistä esimerkiksi diskurssianalyysi painottuu suomalaisissa tutkimuksissa varsin usein kvalitatiiviseen tutkimukseen. Sanahakua käyttämällä löytää parhaiten tutkimukset, jotka on luetteloitu asiasanalla diskurssianalyysi. Erityisesti haastattelututkimukset ja kommunikaatiota koskevat tutkimukset ovat usein laadullisia. Teosten muita asiasanoja tutkimalla voi tehdä löytöjä.

Tässä joitain HelMet-kirjastojen aineistotietokannasta http://www.helmet.fi löytyviä laadulliseen tutkimukseen painottuvia tutkimuksia:

Cederlöf, Petri:
Nuorisotyö ja sen haasteet pienissä kunnissa : laadullinen tutkimus nuoriso-ohjaajien ja nuorisotyöstä vastaavien työntekijöiden työstä sekä kunnallisen nuorisotyön sisällöstä ja asemasta (Nuorisotutkimusverkosto : Nuorisotutkimusseura, 2004)

Auttamistyö keskusteluna : tutkimuksia sosiaali- ja terapiatyön arjesta (Vastapaino, 2000)

Ruusula, Matti:
Palveleeko verkko kuntalaista? : Suomen kuntien verkkosivujen laadullinen vertailu 2001 (Julkisen verkkoasioinnin kehittämishanke (JUNA), 2001)

Kansa euromyllyssä : journalismi, kampanjat ja kansalaisten mediamaisemat Suomen EU-jäsenyysprosessissa (Yliopistopaino, 1996)

Kommentit (0)

Vastauksesi