Tarvitseeko linja-autonkuljettajan ammattiin täydellisen värinäön?

Tarvitseeko linja-autonkuljettajan ammattiin täydellisen värinäön?

Vastaus

Linja-autonkuljettajalla ei tarvitse olla täydellistä värinäköä. Linja-autonajokortin saadakseen täytyy täyttyä seuraavat terveysvaatimukset:

"1.Näön tarkkuus korjaavia linssejä käyttäen tai ilman niitä on toisella silmällä vähintään 0,8 ja toisella silmällä vähintään 0,5 ja, jos vaadittu näöntarkkuus saavutetaan vain korjaavia linssejä käyttäen, että kummankin silmän korjaamaton näöntarkkuus on vähintään 0,05.
2.Molempien silmien yhteinen näkökenttä on normaali.
3.Hakija kuulolaitteella tai ilman sitä ainakin toisella korvalla kuule tavallisen puheäänen neljän metrin etäisyydeltä.
4.Ettei hakijalla ole sellaista direktiivin 91/439/ETY liitteessä III mainittua vikaa, sairautta tai vammaa, joka olennaisesti heikentää hänen kykyään toimia tässä ryhmässä mainittuun luokkaan kuuluvan ajoneuvon kuljettajana."

Lisätietoja:
http://therapiafennica.fi/wiki/index.php?title=L%C3%A4%C3%A4k%C3%A4rinto...

Kommentit (0)

Vastauksesi