Taru Sormusten herrasta elokuvamusiikin soittajat soittavat toinen korva...

Taru Sormusten herrasta elokuvamusiikin soittajat soittavat toinen korva...

Taru Sormusten herrasta elokuvamusiikin soittajat soittavat toinen korva kuulokkeella. Miksi? Eikö kapelimestarin kuulu vastata musiikista?

Vastaus

Mainitsemasi "kuulokkeet" ovat ns. monitoreja.

Monitori on äänentoistossa kaiutin, jota käytetään esimerkiksi esiintymislavalla tai studiossa soitettaessa. Monitoroinnin eli monitorien käytön tarkoituksena on varmistaa, että muusikot kuulevat itsensä ja toisensa. Monitoroinnin merkitys esityksen tai nauhoituksen onnistumisen kannalta on erittäin suuri.

Kapellimestari toki vastaa musiikista, varsinkin sen tulkinnasta, rakenteesta ja tunnesisällöstä. Konsertissa tapahtuva näkyvä johtaminen on kuitenkin vain osa kapellimestarin työstä. Merkittävin osa työstä on teosten itsenäinen opiskelu ja tulkinnan muodostaminen partituurin perusteella, johon voi kulua kuukausia tai vuosia. Muu osa työstä muodostuu orkesterin ohjelmiston valinnasta (taiteellinen johtajuus), sekä orkesterin harjoittamisesta ja kehittämisestä.
..
http://fi.wikipedia.org/wiki/Monitori_(audio)

Kapellimestareista:

Kapellimestari mielletään usein tyylikkäästi pukeutuvaksi henkilöksi, joka vähän heiluu kepin kanssa orkesterin tehdessä työt.

Orkesterin esittämää teosta ei kuitenkaan lähdetä koskaan esittämään kylmiltään, vaan sitä on ahkerasti harjoiteltu etukäteen. Tässä orkesterin etukäteisharjoittamisessa tulee kapellimestarin rooli kaikkein vahvimmin esiin. Hän määrää kuinka säveltäjän kirjoittama teos tulkitaan ja millaisia sävyjä siitä nostetaan esiin.

Teokset käydään orkesterin kanssa läpi huolellisesti useaan kertaan, minkä aikana kapellimestari siirtää oman näkemyksensä teoksesta orkesterin jäsenille. Tässä vaiheessa kiinnitetään huomiota myös soittajien mahdollisiin virheisiin tai vääriin tulkintoihin.

Itse esitystilanteessa kapellimestari seisoo orkesterin edessä näyttämässä tahtia joko puikolla tai ilman. Puikolla johtaminen yleistyi vasta 1800-luvulla.

Orkestereissa on usein hyvin monta soittajaa. Vaikka he kaikki soittaisivat samaa kappaletta, ei heidän olisi helppoa soittaa aivan samaan tahtiin. Jonkun siis pitää näyttää soittajille milloin soitto alkaa ja milloin on minkin soittimen vuoro.

Kapellimestari johtaa musiikkiesityksiä visuaalisin keinoin. Näistä johtamiskeinoista tärkein on käsin suoritettava viittominen eli niin sanottu lyönti. Lyönnillä ilmaistaan muusikoille kappaleen tempon ja äänenvoimakkuuden vaihtelut sekä muut tulkintaan liittyvät yksityiskohdat. Lyönnin lisäksi kapellimestarin koko vartalon liikkeet ja kasvojen ilmeet – harjoitustilanteessa myös äänet – muodostavat kokonaisuuden, joka auttaa muusikoita sekä yleisöä hahmottamaan sävellyksen rakenteen ja tunnesisällön.

Kaikki orkesterin soittajat ovat opetelleet, mitä kapellimestarin käyttämä elekieli tarkoittaa. Sen mukaan miten kapellimestari liikuttaa käsiään, tietävät soittajat miten äänekkäästi tai hitaasti heidän kuuluu soittaa. Kapellimestari pitää myös huolta siitä, että kaikki soittajat pysyvät mukana soitossa.

Aikaisemmin oli yleistä että säveltäjät itse saattoivat johtaa orkesteria. Nykyään kapellimestari on ammatti, johon täytyy opiskella. Orkesterin- ja kuoronjohtoa voi opiskella esimerkikisi Sibelius-Akatemiassa. Tutkinnon nimi on musiikin maisteri.

Lähteitä:

http://fi.wikipedia.org/wiki/Kapellimestari

http://www.lastenmaa.net/cgi-bin/linnea.pl?document=00010552

http://www.mol.fi/webammatti.cgi?ammattinumero=07615&kieli=00#koulutus

Kommentit (0)

Vastauksesi