Tarkoittaako laadukas mitään?

Tarkoittaako laadukas mitään?

Monia tuotteita mainostetaan laadukkaiksi. Sisältääkö tuo sana kuitenkaan mitään sellaista konkreettista, minkä puuttumiseen kuluttaja voisi vedota? Ihan tavallisen "ei-laadukkaankin" tuotteen pitää kuluttajasuojalain mukaan toimia ja kestää kohtuullisen ajan, joten antaako laadukkuus tämän perusvaatimuksen päälle käytännössä mitään muuta, kuin usein korkeamman hinnan?

Vastaus

Kielikello-lehden numerossa 4/2008 kirjoitetaan laatu-sanan käytöstä otsikolla "Mistä puhutaan, kun puhutaan laadusta?" Artikkelissa todetaan, että sanaa käytetään yhä enemmän ja yhä useammissa yhteyksissä. Laatu tarkoittaa entistä abstraktimpia ja vaikeammin määriteltäviä asioita. Laatu on ymmärrettävä käsite kun laadunvalvoja tarkkailee tehtaan liukuhihnaa. Jos tuote ei täytä vaatimuksia, se napataan pois. Mutta kun aletaan puhua esimerkisi laatujohtamisesta tai annetaan jollekin virastolle laatupalkinto, ollaan jonkin vaikeammin määriteltävän äärellä. Sanan lisääntynyt käyttö ja sen yhdistäminen mitä erilaisempiin yhteyksiin alkaa syödä siltä merkitystä.

Kielikello kiinnittää huomiota siihen, että periaatteessa neutraali sana "laatu" on muuttunut luokittelevasta arvottavaan. Sitä käytetään nykyään yhä useammin myönteisessä merkityksessä. Toinen huomio on kysyjänkin havaitsema "laadukas"-sanan yleistyminen. Laatu-alkuiset sanat ovat myös lisääntyneet. "Laatu" voidaan lisätä määrittämään lähes mitä tahansa tuotetta, joka näin saadaan eroamaan ”laaduttomista” tuotteista.

Vastaaja on kysyjän kanssa samaa mieltä, laadukas on adjektiiviksi melko epämääräinen. Mainonnassa pyritään antamaan tuotteesta positiivinen kuva. Tällainen ympäripyöreä ilmaisukin sitten kai sopii tarkoitukseen.

Kommentit (0)

Vastauksesi