Takaisin luontoon?

Takaisin luontoon?

Jos ydinvoimalan radioaktiivinen jäte sekoitettaisiin muuhun kivimurskeeseen ja hajautettaisiin tasaisesti takaisin koko sille samalle alueelle, mistä se on alunperin louhittu, niin olisiko tuo alue radioaktiivisempi, kuin se oli ennen louhintaa? Jos olisi, niin mistä se ylimääräinen radioaktiivisuus on peräisin?

Vastaus
03.11.201916:32
80753
16

Luonnon uraani on heikosti säteilevää. Ydinvoimaloissa tarvittavaa 235U-isotooppia siitä on vain 0.7%, joten uraani pitää rikastaa ennen käyttöä. Käytetty ydinpolttoaine sen sijaan säteilee hyvin voimakkaasti, joten säteilysuojelutoimet ovat sen loppusijoituksessa tarpeen. Käytetystä ydinpolttoaineesta radioaktiivisen tekee 235U hajoamisen (fission) seurauksena syntyvät voimakkaasti radioaktiiviset fissiotuotteet ja reaktorissa neutronikaappauksella aktivoituneet aineet.

Siis käytettyä polttoainetta ei voida ripotella takaisin luontoon sen voimakkaan säteilyn vuoksi. Se täytyy haudata kapseloituna syvälle loppusijoituskaivokseen.

Kommentit (0)

Vastauksesi