Takaajien vastuu

Takaajien vastuu

Jos lainanottaja kuolee, joutuvatko lainan takaajat maksamaan lainan, jos lainassa ei ole valtion takausta?

Vastaus

Velkojalla on oikeus periä saatavansa velan taanneelta takaajalta. Takaajaksi suostuneen henkilön vastuu ei pääty velallisen kuolemaan. Mikäli perunkirjoituksen ja pesänselvityksen jälkeen ilmenee, etteivät vainajan varat riitä kattamaan lainan pääomaa, korkoja ja kuluja, velkoja velkoo saatavaa takaajilta. Takaajan vastuu rajoittuu takaussitoumukseen. Tällaisessa tilanteessa on usein mahdollista neuvotella velkojan kanssa maksusuunnitelman sopimiseksi. Jos takausvelka on ylivoimaisen suuri, tulee harkita velkajärjestelyyn hakeutumista.

Kommentit (0)

Vastauksesi