Syntyykö siitettäessä yhtä paljon naaraspuolisia kuin urospuolisia kotieläimiä?

Syntyykö siitettäessä yhtä paljon naaraspuolisia kuin urospuolisia kotieläimiä?

Syntyykö esimerkiksi yhtä monta sonnia kuin nautaa?

Vastaus

Naudan sukupuolijakauma on yleensä 50/50 eli sonneja ja lehmiä syntyy tilastollisesti yhtä paljon. Kasvattajat pyrkivät kuitenkin löytämään tapoja, jolla he voisivat vaikuttaa jakaumaan haluttuun suuntaan. Erään tutkimuksen mukaan luonnollisella tavalla siitetyissä naudoissa olisi enemmän sonneja, kun taas keinosiittämällä syntyisi enemmän lehmiä. Erot ovat kuitenkin pieniä ja havaittavissa vain tilastollisesti.

Kommentit (0)

Vastauksesi