Suuri vai iso?

Suuri vai iso?

Olen ollut huomaavinani, että nykyään käytetään paljon sanaa "iso" kun puhutaan jostain suuresta. Onko sanoilla "suuri" ja "iso" jokin merkitysero? Kumpaa pitäisi käyttää? Omaan korvaani "suuri" kuulostaa oikeammalta. "Iso" on jotenkin lapsellinen.

2 vastausta

Puhutaan vakiintuneesti esim. Aleksanteri Suuresta, Fredrik Suuresta ja Katarina Suuresta. Siitä voisi päätellä, että suuri-sanalla tarkoitetaan myös henkisesti ja sosiaalisesti suurta (Great), ei pelkästään fyysisesti isoa (Big).

Kommentit (0)
14.07.201415:21
13879
9

Asiantuntijoiden laatimia kuvauksia ja suosituksia nykysuomen yleiskielen sanojen käytöstä on sanakirjoissa ja kielioppaissa. Kotimaisten kielten (tutkimus)keskuksessa valmisteltuja suurteoksia ovat Suomen kielen perussanakirja (1990 - 1994) ja Kielitoimiston sanakirja (2006, uusittu viimeksi 2012).

Tässä tapauksessa on helppo löytää yksityiskohtaiset selitykset ja runsaat esimerkit melkein minkä tahansa kirjaston hyllystä tai ainakin kirjastossa käytettävissä olevista sähköisistä lähteistä. Sanat ISO ja SUURI esiteltiin laajoissa sana-artikkeleissa täsmälleen samalla tavalla 1990-luvun alussa kuin ne ovat uusimmassakin laitoksissa. Siten mikä tahansa painos käy siteerattavaksi. Sanojen käyttösuositukset eivät ole muuttuneet ainakaan viimeksi kuluneiden kahden vuosikymmenen aikana.

Selityksistä ja esimerkeistä havaitsee, millaisissa yhteyksissä kumpi tahansa sana käy yhtä hyvin ja millaisissa taas toinen on parempi kuin toinen.

Kommentit (0)

Vastauksesi