Suomessa säädettiin 1929 uusi avioliittolaki.

Suomessa säädettiin 1929 uusi avioliittolaki.

Suomessa säädettiin 1929 uusi avioliittolaki. Sen mukaan avioliitto enon ja sisarentyttären välillä voidaan sallia oikeusministeriön erityisluvalla. Oikeusministeriöltä on myös anottava lupa ottovanhemman ja ottolapsen väliseen avioliittoon. Tuohon vuoteen saakka noudatettiin Suomessa Ruotsin vallan aikaista vuoden 1734 lain naimakaarta. Vai? Määrättiinkö tuossa laissa mitään tuontyyppisistä avioliitoista.? Serkusavioliitoot sallittiin 1929 laissa. Olivatko ne siihen saakka kiellettyjä?

Vastaus

Ennen vuoden 1929 avioliittolain voimaan tuloa meillä noudatettiin vuoden 1734 yleisen lain naimiskaarta joskaan ei enää ihan sellaisenaan.

Naimiskaaren 2. luvun 3. pykälä oli kieltänyt serkusten avioliiton, ellei hallitsija antanut siihen erivapautta. Keisarillisella asetuksella 4.11.1872 tämä kielto oli jo kumottu.

Vuoden 1734 naimiskaari (2. luvun 2. pykälä) ja vuoden 1929 avioliittolaki (10. pykälä) eivät sallineet avioliittoa enon ja sisarentyttären välillä. Poikkeuslupa on tullut mahdolliseksi vasta vuonna 1987.

Ottolapsen ja ottovanhemman välisestä avioliitosta ei vuoden 1734 naimiskaari nähdäkseni vielä sanonut mitään. Asia sai oikeudellisen selvyyden viimeistään vuonna 1925 säädetyssä laissa ottolapsista, jonka mukaan (6. ja 12. pykälä) avioliitto oli mahdollinen mikäli oikeusistuin oli purkanut ottolapsisuhteen. Viime vaiheessa ennen nykyistä määräystä - vuosina 1980-1987 - tällainen avioliitto oli mahdollinen vain, jos tuomioistuin antoi siihen luvan "erittäin painavista syistä".

Vuoden 1929 avioliittolaissa poikkeusluvat myönsi tasavallan presidentti. Oikeusministeriölle tämä valtuus siirrettiin vasta vuonna 1987 tapahtuneessa lainmuutoksessa.

Suomen oikeushistorian oppikirja 2 : perheoikeuden, perintöoikeuden ja testamenttioikeuden historia / Ragnar Hemmer. - 2. p. - 1954.

Uusi avioliittolainsäädäntö selityksineen / toim. F. Grönvall. - 3. p. - WSOY, 1936.

Avioliitto-oikeus / Martti Rautiala. - Suomalainen lakimiesyhdistys, 1948.

Kommentit (0)

Vastauksesi