Suomessa maariteltiin perustuslaissa etta Suomi on tasavalta ja sen rahayksikko...

Suomessa maariteltiin perustuslaissa etta Suomi on tasavalta ja sen rahayksikko...

Suomessa maariteltiin perustuslaissa etta Suomi on tasavalta ja sen rahayksikko on markka; sita ei ole kai lain saatamisjarjestyksessa muutettu. Onko meidan rahamme siis vielakin virallisesti markka?
EU kylla maarittelee sen Euroksi, mutta...

Vastaus

Uusi perustuslakimme astui voimaan 1.3.2000 eikä siihen sisälly mitään määräystä rahayksiköstä. Uuden perustuslain säätämisen myötä vanhan hallitusmuodon 72 pykälä, jossa markasta säädettiin, siirtyi myös historiaan.

Perustuslain teksti luettavissa osoitteessa
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731?search%5Btype%5D=pik...

Kommentit (0)

Vastauksesi