Suomessa asuvat venäläisnaiset - kuinka moni on naimisissa Somalin kanssa...

Suomessa asuvat venäläisnaiset - kuinka moni on naimisissa Somalin kanssa...

Suomessa asuvat venäläisnaiset - kuinka moni on naimisissa Somalin kanssa, kuinka moni on naimissa vietnamilaisen kanssa - vai kelpaako heille miehiksi vain suomalaismiehet? tai käytännössä naivatko he siis vain suomalaismiehiä - ja sitten voisikin miettiä miksi, jos siten on asia.

Venäläismiehet Suomessa - keiden kanssa he menevät naimisiin, suomalaisnaistenko? Venäläisnaisten? Somalinaistenko?

Vastaus

Suomessa asuvat, kansalaisuudeltaan venäläiset naiset eivät ole solmineet vuosina 1987–2010 yhtään avioliittoa Suomessa asuvien, kansalaisuudeltaan somalialaisten tai vietnamilaisten kanssa. Tilastokeskus ei tarjoa tietoa siitä, miten on laita Suomen kansalaisuuden saaneiden, venäjää äidinkielenään puhuvien naisten ja Suomen kansalaisuuden saaneiden, somalia ja vietnamia äidinkielenään puhuvien miesten suhteen.

Kun mietitään miksi asia on näin, niin ainakin yksi selitys on ilmeinen. Suomessa asuu niin vähän muiden kansallisuuksien edustajia, että suomalaisiin törmää taatusti useammin kuin vaikkapa vietnaminkielisiin, joita vuonna 2010 asui Suomessa 5 637.

On myös otettava huomioon, että parisuhteen solmimisia eri ryhmien välillä ei voi tarkastella pelkkinä numeroina, sillä kulttuurien ominaislaadut vaikuttavat asiaan. Esimerkiksi somalialaistaustaiset solmivat mieluiten avioliiton omaan ryhmään kuuluvan kanssa jo uskonnon takia. Somalikulttuurin yhteisöllisyys vaikuttaa myös asiaan: puolison valinta oman kulttuurin piiristä on suositeltavaa.

Jotkut kulttuurit ovat tavoiltaan, arvoiltaan ja normeiltaan lähempänä toisiaan. Moni haluaakin kumppanin, jonka kanssa arki sujuu helposti ja isoimmat kulttuurien törmäykset vältetään. Esimerkiksi venäläinen kulttuuri on lähempänä virolaista kulttuuria kuin vaikkapa somalialaista kulttuuria. Siksi ei ole ihme, että avioliittoja solmitaan enemmän venäläisten ja virolaisten kuin venäläisten ja somalialaisten kanssa.

Kansalaisuudeltaan venäläiset naiset solmivat vuosina 1987–2010 Suomessa 72 avioliittoa kansalaisuudeltaan virolaisen miehen kanssa. Tämä on tietysti sikäli huono esimerkki, että Virossa asuu paljon venäjänkielisiä, joita varmaan on joukossa mukana.

Tilastoista ei löydy äidinkielenään jotain muuta kieltä kuin suomea puhuvien Suomen kansalaisten keskenään solmimia liittoja.

Jos haluat selvittää tarkemmin Suomessa asuvien ulkomaan kansalaisten solmimia liittoja, käy Tilastokeskuksen sivulla:
http://pxweb2.stat.fi/database/StatFin/vrm/ssaaty/ssaaty_fi.asp

Kommentit (0)

Vastauksesi