Suomen Yleisurheilu-kirjat?

Suomen Yleisurheilu-kirjat?

Olen huomannut netissä myynnissä olevan Juhani Jalavan kokoamia yleisurheilun tilastokirjoja nimeltään Suomen Yleisurheilu.Kuinka monta näitä tilastokirjoja ilmestyi? Ainakin 1984-86.En tarkoita Suomen Urheiluliiton vuosikirjoja,jotka ovat tämän saman herrasmiehen osaltaan kokoamia ja sisältävät varmaan samoja asioita..

Vastaus

Suomen kansallisbibliografia Fennican mukaan teos on ilmestynyt vuosina 1984, 1985 ja 1986 (Kansalliskokoelmasta puuttuu 1985*). Teosten luettelointitiedot poikkeavat toisistaan.  Esimerkiksi Helmet-kirjatoissa teos on luetteloitu kahdella eri nimellä:  vuoden 1984 teoksen kannessa on  teksti Suomen yleisurheilu, Fiinish athletics 1984, mutta nimiösivulla jonka perusteella teokset luetteloidaan lukee Suomen yleisurheilutilastot 1984. Vuoden 1985 ja 1986 teosten kannessa on teksti Suomen yleisurheilu, Finnish athletics. Vuosien 1985 ja 1986 nimiösivun teksti on Suomen yleisurheilu. Tosin Helmetissä vuoden 1985 teoksen luettelointitiedoissa ei ole mainittu Juhani Jalavaa. Muistakaan lähteistä en löytänyt

Vanhempien teoksien vaillinaiset luettelointitiedot vaikeuttavat usein aineiston jäljittämistä.

* Lisäksi teoksilla on eri ISSN -numerot.

Kommentit (0)

Vastauksesi