Suomen sijoitus maaluettelossa ympäristöystävällisyyden mukaan?

Suomen sijoitus maaluettelossa ympäristöystävällisyyden mukaan?

Jos maailman maat asetetaan paremmuusjärjestykseen yhteiskunnan elämäntapojen ekologisuuden mukaan, sijoittuuko Suomi verraten korkealle tällä listalla? Oletan, että Suomea korkeamman sijoituksen ovat saavuttaneet ainakin muut Pohjoismaat sekä Saksa. Aikoinaan ammattikoulussa opiskellessani siivousalaa yhden oppitunnin aiheena oli "ympäristölähtöinen siivouspalvelu" ja opettaja sanoi, että saksalaiset ovat valovuosia suomalaisia edellä ekologia-asioissa. Siellä kaatopaikalle päätyy vain 20 % jätteestä, kun vastaava luku meillä on 60 %. Opettaja jopa arvioi, että mikäli jätteen vieminen kaatopaikoille ei olisi Suomessa maksullista, sinne päätyisi ihan kaikki jäte, niin surullista kuin se onkin. Itse Saksassa käyneenä voin kertoa, että Berliinissä on Umweltzone-alueita eli sananmukaisesti "ympäristövyöhykkeitä", joilla saa ajaa vain katalysaattorilla varustetuilla autoilla. Hotellissa huomasin - sen myötä kun siivooja oli päivän aikana käynyt huoneessani - että päälle jättämäni pienet (energiapihit) valot oli sammutettu ja myöskin putkitelkkari oli sammutettu kokonaan virtakytkimestä, kun itse olin sammuttanut sen ihan vain kaukosäätimen nappia painamalla (lepotila). Ranskassa käydessäni sen sijaan jäi mieleen, että join tölkillisen virvoitusjuomaa ja tiedustelin, olisiko mitään mahdollisuutta kierrättää tyhjä tölkki. Henkilökunta ilmoitti vain, että "ei kun roskiin vaan". Esimerkiksi Ranska, Espanja ja Italia sijoittunevat edellä mainitulla listalla lähemmäs häntäpäätä, vaikka kyllä Ranskassa valokuvan perusteella osataan jo tsempata.

Kuvat: 
2 vastausta

Suomalaisten ekologinen jalanjälki on tunnetusti maailman suurimpia. Ekologinen jalanjälki kuvaa sitä, kuinka suuri maa- ja vesialue tarvitaan ihmisen tai ihmisryhmän kuluttaman ravinnon, materiaalien ja energian tuottamiseen sekä syntyneiden jätteiden käsittelyyn.

Environmental Performance Index:ssä (EPI) Suomi sijoittuu kuitenkin mainiosti. Se on Columbian ja Yalen yliopistojen julkaisema indeksi. Tarkoitus on kuvata kansakunnan kykyä suojella luonnonvaroja ja ympäristöä nyt ja tulevaisuudessa. EPI huomioi saastumisen, resurssien käytön sekä ekosysteemien ja luonnonvarojen tilan lisäksi ne valtion hallinnolliset toimet, joilla kestävää kehitystä pyritään edistämään. Vuonna 2018 Suomi on tällä listalla kahdeksanneksi paras. Ykkönen on Sveitsi.

Sustainable Society Index (SSI) tarkastelee inhimillistä, taloudellista ja ekologista kestävyyttä. Vertailu on julkaistu kahden vuoden välein vuosina 2006–2014. Suomi pärjää hyvin sen inhimillisen kehityksen osa-alueella, samoin myös taloudellisen kehityksen mittareilla. Ympäristökysymysten hoidossa Suomella on SSI-vertailun perusteella paljon parantamisen varaa. Olemme 151 vertaillun maan joukossa vasta sijalla 126. Suomen osalta energiankulutusta ja kasvihuonekaasujen päästöjä kuvaavat indikaattorit pudottavat sijoitustamme.

Jätteiden kierrätyksessä Suomi ei Euroopan mittapuulla ole erityisen tehokas. Suomalaisten yhdyskuntajätteistä 18 prosenttia päätyi kierrätykseen vuoden 2014 tilaston mukaan. Saksassa vastaava luku oli 47%. EU-maiden ilmoittamat kierrätystiedot eivät ilmeisesti ole täysin vertailukelpoisia ja tiedonkeruuta ja tilastointia pyritäänkin kehittämään yhteneväiseksi.

Kommentit (0)
07.12.201813:15
68774
16

Kannattaa huomata myös, että maantieteellinen sijaintimme asettaa meidät varsin huonoon ekologiseen tilanteeseen: talojen lämmitys (ja saunat!) kuluttavat paljon enemmän resursseja kuin esimerkiksi Iso-Britannian lauhkeampi ilmasto ja meikäläisiin verrattuna kylmät asunnot. Puhumattakaan maista, joissa asuntoja ei lämmitetä lainkaan.

Kommentit (0)

Vastauksesi