Suomen perustuslain 54 §:ssä todetaan: Sama henkilö voidaan valita...

Suomen perustuslain 54 §:ssä todetaan: Sama henkilö voidaan valita...

Suomen perustuslain 54 §:ssä todetaan: Sama henkilö voidaan valita presidentiksi enintään kahdeksi peräkkäiseksi toimikaudeksi.

Miten tämä on tulkittava? Sama henkilö voi olla tasavallan presidenttinä tietenkin kaksi peräkkäistä toimikautta eli normaalisti 12 vuotta. Lainkohdasta ei kuitenkaan suoraan ilmene, voiko toiselle kaudelle ehdolla ollut, mutta valitsematta jäänyt henkiiö (siis tasavallan presidentti) olla ehdolla ja kenties tulla valituksikin uudelleen tasavallan presidentiksi yhden toimikauden mentyä, normaalisti 6 vuoden kuluttua? Lisäksi, jos kiinnostusta, voimia ja elonpäiviä riittää, voiko esimerkiksi Tarja Halonen olla ehdolla presidentinvaalissa 2018 ja jos tulee valituksi, toimia tasavallan presidenttinä jälleen 12 vuotta (jos kannatusta riittäisi myös vaalissa 2024) aina vuoteen 2030?

Onko sittenkin lainkohdan tarkoitus, että sama henkilö voi toimia normaalikausien mukaan tasavallan presidenttinä vain joko 6 vuotta tai sitten 12 vuotta, joiden on lisäksi oltava peräkkäisiltä toimikausilta? Kukaan ei voi olla presidenttinä ensin 6 vuotta, sitten pois toimesta, kunnes jälleen voi tulla tasavallan presidentiksi 6 vuoden kuluttua?

Vastaus

Ainakin vuonna 2000 ilmestyneessä perustuslain kommentaarissa todetaan, että presidentti voisi teoriassa kahden kauden jälkeenkin tulla taas presidentiksi, kunhan välissä joku muu on valittu presidentiksi. Eri asia sitten on, miten käytännössä tällaiseen suhtauduttaisiin.

Lähde:
Saraviita, Ilkka. Perustuslaki 2000. Kommentaariteos uudesta valtiosäännöstä Suomelle. Kauppakaari OYJ. Lakimiesliiton Kustannus. Helsinki 2000.

Kommentit (0)

Vastauksesi